Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz charakteryzacja nanostruktur TiO powstających na powierzchniach termicznie redukowanych tlenków metali przejściowych

2018/29/B/ST5/01406

Słowa kluczowe:

SPM TEM tlenki metali proces redukcji tlenek tytanu

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Franciszek Krok 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 1 112 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-21

Zakończenie projektu: 2022-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Into the origin of electrical conductivity for the metal–semiconductor junction at the atomic level IF: 6,707
  Autorzy:
  A. Janas, W. Piskorz, A. Kryshtal, G. Cempura, W. Belza, A. Kruk, B.R. Jany, F. Krok
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 570, strony: 150958), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2021.150958 - link do publikacji
 2. Kelvin probe force microscopy work function characterization of transition metal oxide crystals under ongoing reduction and oxidation IF: 3,03
  Autorzy:
  Dominik Wrana, Karol Cieślik, Wojciech Belza, Christian Rodenbücher, Krzysztof Szot and Franciszek Krok
  Czasopismo:
  Beilstein J. Nanotechnol. (rok: 2019, tom: 10, strony: 1596–1607), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Tuning the electronic properties of a clean TiO2(110) surface via repeated sputtering and annealing: A KPFM and LC-AFM study IF: 6,707
  Autorzy:
  K. Cieslik, D. Wrana, K. Szajna, W. Bełza, M. Rogala, C. Rodenbücher, P. Dąbczynski, K. Szot, F. Krok
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2022, tom: 571, strony: 151303), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2021.151303 - link do publikacji
 4. Nanostructure phase and interface engineering via controlled Au selfassembly on GaAs(001) surface IF: 5,155
  Autorzy:
  A. Janas, B.R. Jany, K. Szajna, A. Kryshtal, G. Cempura, A. Kruk, F. Krok
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 492, strony: 703–710), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.06.204 - link do publikacji
 5. Scanning-probe-induced assembling of gold striations on mono- and bi-layered MoS2 on SiO2
  Autorzy:
  Felix Trillitzsch, Arkadiusz Janas, Alper Özogul, Christof Neumann, Antony George, Benedykt R. Jany, Franciszek Krok, Andrey Turchanin, Enrico Gnecco
  Czasopismo:
  MRSAdvances , Wydawca: Cambridge Core
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Localized electrochemical redox reactions in yttria stabilized zirconia single crystals IF: 5,967
  Autorzy:
  Christian Rodenbücher, Kristof Szot, Dominik Wrana, Benedykt R. Jany, Franciszek Krok and Carsten Korte
  Czasopismo:
  J. Phys. Energy (rok: 2020, tom: 2, strony: 34008), Wydawca: IoP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2515-7655/ab6b39 - link do publikacji
 7. Automatic microscopic image analysis by moving window local Fourier Transform and Machine Learning IF: 1,53
  Autorzy:
  Benedykt R. Jany*, Arkadiusz Janas, Franciszek Krok
  Czasopismo:
  Micron (rok: 2020, tom: 130, strony: 102800), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micron.2019.102800 - link do publikacji
 8. Mapping the conducting channels formed along extended defects in SrTiO3 by means of scanning near‑field optical microscopy IF: 4,12
  Autorzy:
  Christian Rodenbücher, Karsten Bittkau, Gustav Bihlmayer, Dominik Wrana, Thomas Gensch, Carsten Korte, Franciszek Krok & Kristof Szot
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 17763), Wydawca: Nature Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-74645-1 - link do publikacji
 9. The Electronic Properties of Extended Defects in SrTiO3—A Case Study of a Real Bicrystal Boundary IF: 2,404
  Autorzy:
  Christian Rodenbücher, Dominik Wrana, Thomas Gensch, Franciszek Krok, Carsten Korte and Krzysztof Szot
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2020, tom: 10, strony: 665), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst10080665 - link do publikacji
 10. Photoluminescence imaging of defects in TiO2: influence of grain boundaries and doping on charge carrier dynamics IF: 6,182
  Autorzy:
  Dominik Wrana, Thomas Gensch, Benedykt R. Jany, Karol Cieslik, Christian Rodenbücher, Grzegorz Cempura, Adam Kruk, Franciszek Krok
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 569, strony: 150909), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2021.150909 - link do publikacji