Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa

2018/29/N/HS3/01001

Słowa kluczowe:

archeologia współczesności geografia historyczna pamięć krajobrazu palimpsest kulturowy stratygrafia krajobrazu krajobraz konfliktu materialne dziedzictwo kulturowe

Deskryptory:

 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
 • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Majewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 195 849 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-28

Zakończenie projektu: 2024-01-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Depopulated localities of former East Prussia as isolated components of the landscape structure in the form of clusters of high vegetation
  Autorzy:
  Majewska Anna
  Czasopismo:
  Journal of Geography, Politics and Society (rok: 2019, tom: 9(4), strony: 42-50), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26881/jpgs.2019.4.05 - link do publikacji
 2. Przekształcenia krajobrazu w miejscowościach dawnych Prus Wschodnich po delimitacji granicy polsko-rosyjskiej
  Autorzy:
  Anna Majewska
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2020, tom: 48, strony: 57-76), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.35757/STP.2020.48.2.03 - link do publikacji
 3. Materialna pamięć krajobrazu cmentarzy wyludnionych wiejskich jednostek osadniczych z polskiej części dawnych Prus Wschodnich – wybór zagadnień
  Autorzy:
  Anna Majewska
  Czasopismo:
  Studia Geohistorica (rok: 2020, tom: 8, strony: 45132), Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/SG.2020.01 - link do publikacji
 4. MITOLOGIZACJA PRZESTRZENI ZAMIESZKIWANIA. WYMIANA LUDNOŚCI NA TERYTORIUM BYŁYCH PRUS WSCHODNICH A PERCEPCJA I PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU WARMII, MAZUR I POWIŚLA
  Autorzy:
  Anna Majewska
  Czasopismo:
  Przegląd Geopolityczny (rok: 2020, tom: 31, strony: 77-94), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 5. Wyludnianie się miejscowości na terenie Prus Wschodnich przed 1939 rokiem na przykładzie powiatu piskiego (Kreis Johannisburg). Wybrane świadectwa krajobrazowe przerwania ciągłości osadnictwa
  Autorzy:
  Majewska Anna
  Czasopismo:
  Humanistyka i Przyrodoznawstwo (rok: 2020, tom: 25, strony: 127-155), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31648/hip.2635 - link do publikacji
 1. PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI DAWNYCH PRUS WSCHODNICH PO DELIMITACJI GRANICY POLSKO-ROSYJSKIEJ
  Autorzy:
  Majewska Anna
  Książka:
  Podzielone miasta, podzielone wyspy (rok: 2020, tom: T. 48, Nr 2, strony: 59-79), Wydawca: ISP Polska Akademia Nauk, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 2. Przestrzenie niezamieszkane. Materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa w polskiej części dawnych Prus Wschodnich
  Autorzy:
  Majewska Anna
  Książka:
  Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku (rok: 2019, tom: 1, strony: 253-269), Wydawca: Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 3. Wyludnione miejscowości z perspektywy geograficzno-archeologicznej pamięć krajobrazu wsi Dłutowo w powiecie piskim
  Autorzy:
  Anna Majewska
  Książka:
  Wieś zaginiona. Wspólnota, samorządność, przestrzeń (rok: 2020, tom: 1, strony: 211-229), Wydawca: Wydawnictwo "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
  Status:
  Opublikowana