Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe systemy chiroptyczne oparte na molekułach reagujących na światło i biomateriałach

2018/29/N/ST5/00944

Słowa kluczowe:

fotoprzełączniki molekularne chiralne sondy G-kwadrupleks G-kwadrupleks wyższego rzędu

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Dudek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 127 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-02-01

Zakończenie projektu: 2022-01-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Źródła światło do naświetlania próbek: lampa hamamatsu L9566LIGHTNINGCURE Spot light source LC8. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Light-Induced Modulation of Chiral Functions in G-Quadruplex–Photochrome Systems IF: 6,47
  Autorzy:
  Marta Dudek, Marco Deiana, Kinga Szkaradek, Mikołaj J. Janicki, Ziemowit Pokładek, Robert W. Góra, Katarzyna Matczyszyn
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2021, tom: 12, strony: 9436–9441), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.1c02207 - link do publikacji
 2. Two-photon absorption and two-photon-induced isomerization of azobenzene compounds IF: 3,119
  Autorzy:
  Marta Dudek, Nina Tarnowicz-Staniak, Marco Deiana, Ziemowit Pokładek, Marek Samoć, Katarzyna Matczyszyn
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2020, tom: 66, strony: 40489-40507), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0RA07693G - link do publikacji
 3. Molecular design and structural characterization of photoresponsive azobenzene-based polyamide units IF: 4,613
  Autorzy:
  Marta Dudek, Ziemowit Pokładek, Marco Deiana, KatarzynaMatczyszyn
  Czasopismo:
  Dyes and pigments (rok: 2020, tom: 180, strony: 108501), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2020.108501 - link do publikacji