Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Semantyka i pragmatyka onimiczna. Onomastyczna definicja nazwy własnej a teoria i praktyka polityki nazewniczej

2018/28/C/HS2/00319

Słowa kluczowe:

onomastyka nazwa własna definicja semantyka polityka nazewnicza polityka językowa

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Włoskowicz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATINA 2 - ogłoszony 2017-12-15

Przyznana kwota: 524 514 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-11-09

Zakończenie projektu: 2023-11-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Nazwy własne w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studium polityki nazewniczej
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Czasopismo:
  Folia onomastica Croatica (rok: 2021, tom: 30, strony: 219-237), Wydawca: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21857/yrvgqte1l9 - link do publikacji
 2. Nazwy geograficzne Huculszczyzny w "Prawdzie starowieku" S. Vincenza (w świetle badań S. Hrabca)
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Czasopismo:
  Onomastica (rok: 2019, tom: 63, strony: 157–180), Wydawca: Instytut Języka Polskiego PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17651/ONOMAST.63.9 - link do publikacji
 3. Przekład nazw własnych austro-węgierskich jednostek i instytucji wojskowych na język polski
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Czasopismo:
  Acta onomastica (rok: 2021, tom: LXII/1, strony: 151-171), Wydawca: Ústav pro jazyk český AV ČR
  Status:
  Opublikowana
 4. Nazwy austro-węgierskich jednostek wojskowych. Studium polityki nazewniczej z zakresu chrematonimii wojskowej
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Czasopismo:
  Onomastica (rok: 2020, tom: 64, strony: 121–148), Wydawca: Instytut Języka Polskiego PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17651/ONOMAST.64.11 - link do publikacji
 5. Dissemination and Correctness of Geographical Names. Geographers and Cartographers as Toponym Users and Promoters IF: 0,4
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Czasopismo:
  Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (rok: 2019, tom: 161, strony: 291–324), Wydawca: Österreichische Geographische Gesellschaft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1553/moegg161s291 - link do publikacji
 6. O istocie proprialności. W poszukiwaniu onomastycznej definicji nazwy własnej
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Czasopismo:
  Onomastica (rok: 2021, tom: 65/2, strony: 21–39), Wydawca: Instytut Języka Polskiego PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17651/ONOMAST.65.2.2 - link do publikacji
 1. Geographische Namen des Huzulenlandes in der Josephinischen Landesaufnahme von Galizien
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Książka:
  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783 (rok: 2022, tom: 14, strony: TBA), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Migrations as the cause of diachronic toponymic layers in the Polish Beskids
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Książka:
  Place Names and Migration. Proceedings of the Symposium in Vienna, 6-8 November 2019 (seria: Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, t. 9) (rok: 2021, tom: 9 (w serii), strony: 183–196), Wydawca: Verlag Dr. Kovač
  Status:
  Opublikowana
 3. Nazwy geograficzne Huculszczyzny na józefińskiej mapie Galicji
  Autorzy:
  Wojciech Włoskowicz
  Książka:
  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783 (rok: 2022, tom: 14, strony: TBA), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
  Status:
  Przyjęta do publikacji