Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych - synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej

2018/28/T/ST5/00018

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Artur Kasprzak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 6 - ogłoszony 2017-12-15

Przyznana kwota: 93 293 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Ferrocene-Labeled Carbon-Encapsulated Iron Nanoparticles: The First Magnetic Nanocatalysts for C−H Arylation toward 1,1′- Biphenyl Formation IF: 3,327
  Autorzy:
  Artur Kasprzak, Michał Bystrzejewski, Magdalena Poplawska
  Czasopismo:
  Organic Process Research and Development (rok: 2019, tom: 23, strony: 409-415), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.oprd.8b00453 - link do publikacji
 2. Reduced graphene oxide doping with nanometer-sized ferrocene moieties – New active material for glucose redox sensors IF: 9,518
  Autorzy:
  Edyta Matysiak-Brynda, Jakub P. Sęk, Artur Kasprzak, Agata Królikowska, Mikolaj Donten, Michał Patrzalek, Magdalena Poplawska, Anna M. Nowicka
  Czasopismo:
  Biosensors and Bioelectronics (rok: 2019, tom: 128, strony: 23-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bios.2018.12.037 - link do publikacji
 3. Supramolecular Interactions between β‑Cyclodextrin and the Nucleobase Derivatives of Ferrocene IF: 4,335
  Autorzy:
  Artur Kasprzak, Mariola Koszytkowska-Stawińska, Anna M. Nowicka, Włodzimierz Buchowicz, Magdalena Popławska
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2019, tom: 84, strony: 15900-15914), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.9b02353 - link do publikacji
 4. Site-selective cation–π interaction as a way of selective recognition of the caesium cation using sumanene-functionalized ferrocenes IF: 4,025
  Autorzy:
  Artur Kasprzak, Hidehiro Sakurai
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 17147-17152), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi: