Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie zależności pomiędzy właściwościami termicznymi mieszanin soli organicznych a ich strukturą, oraz wynikające z nich praktyczne zastosowania

2018/28/T/ST4/00168

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
  • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Olga Stolarska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 6 - ogłoszony 2017-12-15

Przyznana kwota: 86 537 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.