Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmiennymi psychospołecznymi

2017/27/N/HS6/02057

Słowa kluczowe:

procesy poznawcze psychoonkologia neuropsychologia medyczna nowotwór chemioterapia

Deskryptory:

 • HS6_3: Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna
 • NZ6_2: Immunologia kliniczna
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Bury-Kamińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 139 947 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-26

Zakończenie projektu: 2022-01-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Chemotherapy-Related Differences in Cognitive Functioning and Their Biological Predictors in Patients with Multiple Myeloma IF: 3,394
  Autorzy:
  Bury-Kamińska, M., Szudy-Szczyrek, A., Nowaczyńska, A., Jankowska-Łęcka, O., Hus, M., Kot, K.
  Czasopismo:
  Brain Sciences (rok: 2021, tom: 11, strony: 1166-1175), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/brainsci11091166 - link do publikacji
 2. Poziom depresji a pojawianie się zmian poznawczych u chorych na szpiczaka mnogiego – doniesienia wstępne
  Autorzy:
  Bury-Kamińska, M., Szudy-Szczyrek, A., Kozłowiec M., Jankowska-Łęcka, O., Nowaczyńska, A., Hus, M.
  Czasopismo:
  Journal of modern science (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Status:
  Złożona
 1. Trening poznawczy jako forma usprawniania pacjentów z zaburzeniami kognitywnymi w przebiegu choroby nowotworowej
  Autorzy:
  Bury Kamińska, M.
  Książka:
  Wielowymiarowość funkcji wykonawczych - perspektywa rozwojowa i kliniczna (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Złożona