Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzennie zorientowane nanostruktury TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru

2017/27/N/ST8/00946

Słowa kluczowe:

fotokatalityczny rozkład wody nanorurki polimery przewodzące

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marek Kobylański 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 139 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-20

Zakończenie projektu: 2021-08-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.