Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii

2017/27/B/HS5/00897

Słowa kluczowe:

delikt odpowiedzialność odszkodowawcza nowe technologie sprawiedliwość naprawcza

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Machnikowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 492 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-10

Zakończenie projektu: 2023-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Nowe wyznania dla odpowiedzialności deliktowej przewidzianej w polskim prawie - wybrane uwagi w związku z funkcjonowaniem tak zwanych pojazdów autonomicznych
  Autorzy:
  Joanna Kuźmicka-Sulikowska
  Czasopismo:
  Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze (rok: 2020, tom: 11, strony: 169-195), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Product Liability for Information products?: The CJEU Judgment in VI/KRONE -Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, 10 June 2021 [C-65/20]
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski
  Czasopismo:
  European Review of Private Law (rok: 2022, tom: 30/1, strony: 191-200), Wydawca: Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. Compensation for Accidents in Poland
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski
  Czasopismo:
  Otago Law Review (rok: 2019, tom: 16, strony: 157-177), Wydawca: University of Otago
  Status:
  Opublikowana
 4. Art. 82 GDPR: strict liability or liability based on fault?
  Autorzy:
  Radosław Strugała
  Czasopismo:
  European Journal of Privacy Law & Technologies (rok: 2020, tom: special issue, strony: 71-79), Wydawca: Giappichelli
  Status:
  Opublikowana
 5. Producers' Liability in the EC Expert Group Report on Liability for AI
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski
  Czasopismo:
  Journal of European Tort Law (rok: 2020, tom: 11, strony: 137-149), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/jetl-2020-0138 - link do publikacji
 1. Problems Arising in Connection with Implementation of the Product Liability Directive (85/374/EEC) into Polish Law
  Autorzy:
  Joanna Kuźmicka-Sulikowska
  Książka:
  New Perspectives on Legislation. A Comparative Approach (rok: 2020, tom: -, strony: 153-179), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 2. Sharing Economy as the Contemporary Challenge for the Law of Torts
  Autorzy:
  Radosław Strugała
  Książka:
  Digital Technologies and the Law of Obligations (rok: 2021, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Routledge
  Status:
  Złożona
 3. -
  Autorzy:
  Magdalena Wilejczyk
  Książka:
  Teorie prawa deliktów (rok: 2021, tom: -, strony: XXXIV+359), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 4. Czy sztuczna inteligencja wyznacza granice prawa deliktowego?
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski
  Książka:
  Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego (rok: 2022, ), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Próba ochrony społeczeństwa przed szkodami wyrządzanymi przez produkty niebezpieczne poprzez ustanowienie odpowiedzialności cywilnej za szkody przez takie produkty wyrządzone - studium zagadnienia
  Autorzy:
  Joanna Kuźmicka-Sulikowska
  Książka:
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Aspekt teoretyczny i praktyczny (rok: 2019, tom: -, strony: 145-168), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana