Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa generacja jonożeli: materiały polimerowe tiol-en/ciecz jonowa otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji

2017/27/B/ST8/00762

Słowa kluczowe:

Jonożele matryce tiol-en ciecze jonowe fotopolimeryzacja

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Adam Voelkel 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 978 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-02

Zakończenie projektu: 2022-10-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Ionogels Obtained by Thiol-Ene Photopolymerization—Physicochemical Characterization and Application in Electrochemical Capacitors IF: 3,267
  Autorzy:
  Agnieszka Marcinkowska, Piotr Gajewski, Katarzyna Szcześniak, Mariola Sądej, Aneta Lewandowska,
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 26, strony: 758-770), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26030758 - link do publikacji
 2. The Influence of Monomer Structure on the Properties of Ionogels Obtained by Thiol–Ene Photopolymerization IF: 4,702
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Piotr Gajewski, Katarzyna Szcześniak, Agnieszka Marcinkowska
  Czasopismo:
  Gels (rok: 2021, tom: 7, strony: 214), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/gels7040214 - link do publikacji
 3. Modification of Thiol-Ene Ionogels with Octakis(methacryloxypropyl) Silsesquioxane IF: 3,426
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Piotr Gajewski, Katarzyna Szcześniak, Mariola Sadej, Piotr Patelski, Agnieszka Marcinkowska
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2021, tom: 13, strony: 385-404), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym13030385 - link do publikacji
 4. Thiol-ene ionogels based on polymerizable imidazolium ionic liquid IF: 5,582
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Piotr Gajewski, Katarzyna Szcześniak, Zbigniew Fojud, Mariola Robakowska, Andrzej Skrzypczak, Adam Voelkel, Agnieszka Marcinkowska
  Czasopismo:
  Polymer Chemistry , Wydawca: RSC
  Status:
  Złożona
 1. Budowa matrycy a przewodnictwo jonowe stałych elektrolitów polimerowych
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Agnieszka Marcinkowska, Piotr Gajewski, Andrzej Skrzypczak, Karolina Tarnowska, Martyna Walaszczyk, Grzegorz Przesławski
  Konferencja:
  XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (jesień 2020) (rok: 2020, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 16.11.2020
  Status:
  Opublikowana
 2. Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe
  Autorzy:
  Piotr Gajewski, Agnieszka Marcinkowska, Aneta Lewandowska, Sandra Kusztal, Weronika Matuszak, Weronika Antczak
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 43806
  Status:
  Opublikowana
 3. Polimery i światło
  Autorzy:
  Ewa Andrzejewska
  Konferencja:
  VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe "Pomerania - Plast 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-06-05 - 2019-06-07
  Status:
  Opublikowana
 4. Przewodzące jonożele otrzymywane metodą fotopolimeryzacji tiol-en
  Autorzy:
  Agnieszka Marcinkowska, Aneta Lewandowska, Maciej Andrzejewski, Karolina Tarnowska, Ewa Andrzejewska
  Konferencja:
  VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe "Pomerania - Plast 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-06-05 - 2019-06-07
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ budowy triazoliowych cieczy jonowych na właściwości jonożeli z matrycą tiol/en
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Piotr Gajewski, Andrzej Skrzypczak, Agnieszka Marcinkowska
  Konferencja:
  XXII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, Katowice (rok: 2021, ), Wydawca: Studenckie koło Naukowe "Mater-TECH" przy Wydziale Inżynierii Materiałowj Politechniki Śląskiej
  Data:
  konferencja 28.05.2021
  Status:
  Opublikowana
 6. Jonożele syntezowane metodą fotopolimeryzacji tiol/en/akrylan
  Autorzy:
  Lewandowska Aneta, Marcinkowska Agnieszka, Gajewski Piotr, Piotr Patelski, Grzegorz Przesławski
  Konferencja:
  XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (jesień 2020) (rok: 2020, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 16.11.2020
  Status:
  Złożona
 7. Jonożele tiol-en modyfikowane związkami POSS
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Agnieszka Marcinkowska, Piotr Gajewski, Mariola Sądej, Dominika Mielcarek
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Poznań
  Data:
  konferencja 43806
  Status:
  Opublikowana
 8. Stałe elektrolity polimerowe
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Agnieszka Marcinkowska, Piotr Gajewski
  Konferencja:
  e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2020, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19.12.2020
  Status:
  Opublikowana
 1. Jonożele syntezowane metodą fotopolimeryzacji tiol/en/akrylan
  Autorzy:
  Aneta Lewandowska, Agnieszka Marcinkowska, Piotr Gajewski, Piotr Patelski
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia – procesy, materiały i polimery (rok: 2021, tom: 1, strony: 56-61), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 2. Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe o różnych podstawnikach
  Autorzy:
  Agnieszka Marcinkowska, Aneta Lewandowska, Andrzej Skrzypczak, Martyna Walaszczyk, Daria Bączkiewicz, Piotr Jerzak, Ewa Andrzejewska
  Książka:
  Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2019 (rok: 2019, tom: I, strony: 108-111), Wydawca: Tempo s.c.
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ akrylanu na właściwości mechaniczne jonożeli polimerowych tiol-en
  Autorzy:
  Grzegorz Przesławski, Aneta Lewandowska, Piotr Gajewski, Katarzyna Szcześniak, Mariola Sądej, Agnieszka Marcinkowska
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Technika i inżynieria: materiały, polimery i kompozyty (rok: 2021, tom: 1, strony: 38-43), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 4. Jonożele z matrycą tiol-en zawierające triazoliowe ciecze jonowe o różnych podstawnikach
  Autorzy:
  Monika Kozłowska, Nikoleta Dola, Agnieszka Marcinkowska, Aneta Lewandowska, Piotr Gajewski, Andrzej Skrzypczak, Mariola Sądej, Piotr Jerzak, Ewa Andrzejewska
  Książka:
  Modyfikacja Polimerów Stan i Perspektywy w roku 2019 (rok: 2019, tom: I, strony: 80-83), Wydawca: Tempo s.c.
  Status:
  Opublikowana