Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniach fotowoltaicznych

2017/27/B/ST5/00472

Słowa kluczowe:

biofotoelektroda biofotowoltaika cytochrom c fotosystem I samoorganizująca się monowarstwa

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Kargul 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 2 017 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-26

Zakończenie projektu: 2022-03-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Eksykator szafkowy. Za kwotę 5 323 PLN
 2. Komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem i monitorami (2 szt.). Za kwotę 9 000 PLN
 3. Potencjostat/galwan ostat z modułem do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Za kwotę 86 000 PLN
 4. Spektrometr fotoelektryczny do pomiaru wydajności kwantowej wraz z akcesoriami. Za kwotę 205 000 PLN
 5. Zamrażarka -80 ˚C z systemem backup. Za kwotę 56 000 PLN
 6. Kolumny chromatograficzne SEC i UnoQ (2 szt.). Za kwotę 19 000 PLN
 7. Laptop wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 8. Suszarka próżniowa z regulacją ciśnienia i temperatury. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Development of a universal conductive platform for anchoring photo- and electroactive proteins using organometallic terpyridine molecular wires. IF: 7,79
  Autorzy:
  Jacquet M, Izzo M, Osella S, Kozdra S, Michałowski PP, Gołowicz D, Kazimierczuk K, Gorzkowski MT, Lewera, A, Teodorczyk, M, Trzaskowski B, Jurczakowski R, Gryko DT, Kargul J
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2021, tom: 13, strony: 9773 - 9787), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NR08870F - link do publikacji
 2. Diazonium-based covalent molecular wiring of single layer graphene leads to enhanced unidirectional photocurrent generation through p-doping effect. IF: 9,811
  Autorzy:
  Jacquet M, Osella S, Harputlu E, Pałys B, Kaczmarek M, Nawrocka E, Rajkiewicz AA, Kalek M, Michałowski PP, Trzaskowski B, Unlu CG, Lisowski W, Pisarek M, Kazimierczuk K, Ocakoglu K, Więckowska, Kargul J
  Czasopismo:
  Chemistry of Materials (rok: 2022, tom: 34, strony: 3744–3758), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemmater.2c00088 - link do publikacji
 3. Development of a Novel Nanoarchitecture of the Robust Photosystem I from a Volcanic Microalga Cyanidioschyzon merolae on Single Layer Graphene for Improved Photocurrent Generation. IF: 5,924
  Autorzy:
  Izzo M, Jacquet M, Fujiwara T, Harputlu E, Mazur R, Wróbel P, Góral T, Unlu CG, Ocakoglu K, Miyagishima S, Kargul J
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2021, tom: 22, strony: 8396), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22168396 - link do publikacji
 4. Electron transfer in a biophotoelectrode based on Photosystem I multilayer immobilized on the conducting glass. IF: 5,924
  Autorzy:
  Szewczyk S, Goyal A, Abram M, Burdziński G, Kargul J, Gibasiewicz K
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2022, tom: 23, strony: 4774), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Enhancement of direct electron transfer in graphene bioelectrodes containing novel cytochrome c553 variants with optimized heme orientation. IF: 5,373
  Autorzy:
  Izzo M, Osella S, Jacquet M, Kiliszek M, Harputlu E, Starkowska A, Łasica A, Unlu CG, Uśpieński T, Niewiadomski P, Bartosik D, Trzaskowski B, Ocakoglu K, Kargul J
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2021, tom: 140, strony: 107818), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2021.107818 - link do publikacji
 6. Insight into structure-property relationship of organometallic terpyridine wires: Combined theoretical and experimental study. IF: 3,052
  Autorzy:
  Kozdra S, Jacquet M, Kargul J, Hęclik K, Wójcik, A, Michałowski PP
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2022, tom: 213,, strony: 115628), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2021.115628 - link do publikacji
 7. Competition between intra-protein charge recombination and electron transfer outside Photosystem I complexes used for photovoltaic applications. IF: 3,982
  Autorzy:
  Goyal A, Szewczyk S, Burdziński G, Abram M, Kargul J, Gibasiewicz K
  Czasopismo:
  Photochemical & Photobiological Sciences (rok: 2022, tom: 21, strony: 319–336), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s43630-022-00170-x - link do publikacji
 8. Molecular mechanism of direct electron transfer in the robust cytochrome-functionalised graphene nanosystem. IF: 3,361
  Autorzy:
  Jacquet M, Kiliszek M, Osella S, Izzo M, Sar J, Harputlu E, Unlu CG, Trzaskowski B, Ocakoglu K, Kargul J
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2021, tom: 11, strony: 18860), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1RA02419A - link do publikacji
 9. Silver Island Film for Enhancing Light Harvesting in Natural Photosynthetic Proteins IF: 4,556
  Autorzy:
  Kowalska D, Szalkowski M, Sulowska K, Buczynska D, Niedziółka-Jonsson J, Jonsson-Niedziółka M, Kargul J, Lokstein H, Maćkowski S
  Czasopismo:
  Int. J. Mol. Sci., 21, 2451 (rok: 2020, tom: 21, strony: 2451), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21072451 - link do publikacji
 1. Artificial photosynthesis for production of solar fuels and chemicals.
  Autorzy:
  Kargul J, Izzo M, Jacquet M
  Książka:
  Chemical Valorization of Carbon Dioxide (rok: 2022, tom: ND, strony: ND), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Artificial Photosynthesis: Current Advances and Challenges.
  Autorzy:
  Kargul J, Kiliszek M
  Książka:
  Bioelectrochemical Interface Engineering, ed. R. Navanietha Krishnaraj and R. K. Sani (rok: 2019, tom: Chapter 15, strony: 271–310), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
 3. Chapter 13: Architecture and Function of Biohybrid Solar Cell and Solar-to-Fuel Nanodevices
  Autorzy:
  Silvio Osella, Joanna Kargul, Miriam Izzo, Bartosz Trzaskowski
  Książka:
  Theory and Simulation in Physics for Materials Applications (rok: 2020, tom: 296, strony: 227-274), Wydawca: Springer Nature Switzerland AG
  Status:
  Opublikowana