Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wybrane metody wspierające zarządzanie projektami, uwzględniające różne grupy interesariuszy projektu i wykorzystujące liczby rozmyte 2.typu

2017/27/B/HS4/01881

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami liczby rozmyte 2. typu interesariusze projektu

Deskryptory:

  • HS4_9: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
  • HS4_10: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dorota Kuchta 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 261 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-02

Zakończenie projektu: 2022-10-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.