Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe nanomateriały ditlenek tytanu-krzem otrzymane przez kalcynację w atmosferze gazów inertnych do zastosowań w oczyszczaniu wody i powietrza.

2017/27/B/ST8/02007

Słowa kluczowe:

fotokataliza TiO2 APTES aktywność fotokatalityczna

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Antoni Morawski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 373 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-09-28

Zakończenie projektu: 2022-04-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Effect of calcination on the photocatalytic activity and stability of TiO2 photocatalysts modified with APTES IF: 5,909
  Autorzy:
  2. A. Sienkiewicz, A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, E. Ekiert, P. Rokicka-Konieczna, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Chemical Engineering (rok: 2021, tom: 9, strony: 104794), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jece.2020.104794 - link do publikacji
 2. Influences of modification of titanium dioxide by silane coupling agents on the photocatalytic activity and stability IF: 4,3
  Autorzy:
  Wanag A., Sienkiewicz A., Rokicka-Konieczna P., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W.
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Chemical Engineering (rok: 2020, tom: 8(4), strony: 103917), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jece.2020.103917 - link do publikacji
 3. The role of adsorption in the photocatalytic decomposition of dyes on APTES-modified TiO2 nanomaterials IF: 4,146
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Sienkiewicz, A. Wanag, P. Rokicka-Konieczna, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2021, tom: 11, strony: 172), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal11020172 - link do publikacji
 4. Antibacterial effect of TiO2 nanoparticles modified with APTES IF: 3,674
  Autorzy:
  Rokicka-Konieczna, P., Wanag, A., Sienkiewicz, A., Kusiak-Nejman, E., Morawski, A.W.
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2020, tom: 134, strony: 105862), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2019.105862 - link do publikacji
 5. On the Benefits of Using Saccharose for Photocatalytic Water Desinfection IF: 5,924
  Autorzy:
  P.Rokicka-Konieczna, A.Markowska-Szczupak, E.Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Science (rok: 2022, tom: 23, strony: 4719, pp1-15), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms23094719 - link do publikacji
 6. Optimization of APTES/TiO2 nanomaterials modification conditions for antibacterial properties and photocatalytic activity IF: 1,254
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, P. Rokicka-Konieczna, A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2022, tom: 256, strony: 35-50), Wydawca: Desalination Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5004/dwt.2022.28368 - link do publikacji
 7. Preparation and Characterization of TiO2 Modified with APTMS for Phenol Decomposition IF: 0,854
  Autorzy:
  Wanag A., Sienkiewicz P., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W.
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment 207(2020)115-121 (rok: 2020, tom: 207, strony: 115-121), Wydawca: Desalination Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5004/dwt.2020.26499 - link do publikacji
 8. Hightemperature-treated TiO2 modified with 3-aminopropyltriethoxysilane as a photoactive nanomaterials IF: 3,364
  Autorzy:
  Agnieszka Sienkiewicz, Ewelina Kusiak-Nejman, Agnieszka Wanag, Konstantinos Aidinis, Danuta Piwowarska, Antoni W. Morawski, Niko Guskos
  Czasopismo:
  Reviews on Advanced Materials Science , Wydawca: De Gruyter Open Access
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. Preliminary findings on CO2 capture over APTES-modified TiO2 IF: 3,423
  Autorzy:
  Agnieszka Wanag, Joanna Kapica-Kozar, Agnieszka Sienkiewicz, Paulina Rokicka-Konieczna, Ewelina Kusiak-Nejman, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Materials Letters , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 10. Artificial solar light-driven APTES/TiO2 photocatalysts for methylene blue removal from water IF: 4,412
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, P. Rokicka-Konieczna, A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski,
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2022, tom: 27, strony: 947), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules27030947 - link do publikacji
 11. Effect of APTES modified TiO2 on antioxidant enzymes activity secreted by Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis IF: 3,575
  Autorzy:
  P. Rokicka-Konieczna, A. Wanag, A. Sienkiewicz, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Biochemical and Biophysical Research Communications (rok: 2021, tom: 534, strony: 1064-1068), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Methylene blue decomposition in the presence of APTES-modified TiO2 under artificial solar light irradiation
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, A. Wanag, P. Rokicka-Konieczna, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  ogólnokrajowa konferencja naukowa "OMINBUS CZ. XII Nauki Interdyscyplinarne" (rok: 2021, ), Wydawca: www.konferencjenaukowe.com.pl
  Data:
  konferencja 27-09-2021
  Status:
  Opublikowana
 2. TiO2 photocatalysts – from laboratory studies to large scale application
  Autorzy:
  A.W.Morawski, S.Mozia, A.Wanag, A.Sienkiwewicz, P. Rokic,ka-Konieczna, M.Janus, K.Zając, P.Brożek, A.Markowska-Szczupak, A.Kusiak-Nejman
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Recent Progress of Energy and Environmantel Photocatalysis, Photcatalysis3" (rok: 2019, ), Wydawca: Tokyo University of Science,Photocatalysis International Research Center
  Data:
  konferencja Nov. 29-30. 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. TiO2/organosilane materials with enhanced photocatalytic properties
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, A. Wanag, P. Rokicka-Konieczna, M. Zgrzebnicki, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  The 62nd Scientific Meeting of the Polish Chemical Society (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 2–6 września 2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Właściwości fotokatalityczne ditlenku tytanu modyfikowanego krzemionką koloidalną otrzymanego metodą zol-żel
  Autorzy:
  A.Babyszko, A.Wanag,E.Kusiak-Nejman,AW.Morawski
  Konferencja:
  VI SZCZECIŃSKIEGO SYMPOZJUM MŁODYCH CHEMIKÓW (rok: 2021, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 10-14.05.2021
  Status:
  Opublikowana
 5. Optimization of APTES/TiO2 nanomaterials modification conditions for photocatalytic activity
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, A. Wanag, P. Rokicka-Konieczna, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  ogólnokrajowa konferencja naukowa "OMINBUS CZ. XII Nauki Interdyscyplinarne" (rok: 2021, ), Wydawca: www.konferencjenaukowe.com.pl
  Data:
  konferencja 27-09-2021
  Status:
  Opublikowana
 6. TiO2 modified with graphene or silicon as photocatalysts for environmental application
  Autorzy:
  Antoni. W. Morawski, Agnieszka Wanag, Paulina Rokicka-Konieczna, Agnieszka Sienkiewicz, Aleksandra Babyszko, Ewelina Kusiak-Nejman
  Konferencja:
  The 4th International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (2021 EEPM4) (rok: 2021, ), Wydawca: EEPM4 2021
  Data:
  konferencja July 25-29, 2021
  Status:
  Opublikowana
 7. APTES/TiO2 Nanomaterials for Water Purification, GSCAEE-2021 Global Summit on Civil
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, A. Wanag, P. Rokicka-Konieczna, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  Architectural and Environmental Engineering (rok: 2021, ), Wydawca: The Scientistt
  Data:
  konferencja 19-21 lipca 2021
  Status:
  Opublikowana
 8. Postępy w technologiach z udziałem fotokatalitycznego nano-TiO2
  Autorzy:
  A.W.Morawski, B.Tryba, A.Markowska-Szczupak, M.Janus, A.Wanag, A.Sienkiewicz, P.Rokicka-Konieczna, J.Grzechulska-Damszel, J.Przepiórski, U.Narkiewicz, S.Mozia, E.Kusiak-Nejman
  Konferencja:
  IX Konferencja Nanotechnologii NANO 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 1-3 lipca 2019
  Status:
  Opublikowana
 9. Preparation and characterization of nano-titanium dioxide modified with organosilane
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, A. Wanag, P. Rokicka-Konieczna, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture (rok: 2019, ), Wydawca: WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
  Data:
  konferencja 11–14 czerwiec 2019
  Status:
  Opublikowana
 10. TiO2/Silane Nanomaterials with Enhanced Photocatalytic Properties
  Autorzy:
  A.W. Morawski, A. Wanag, A. Sienkiewicz, P. Rokicka-Konieczna, A. Babyszko, E. Kusiak-Nejman
  Konferencja:
  The 5thInternational Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability(NPM-5);The 6thInternational Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces(PAOT-6) (rok: 2021, ), Wydawca: University of Szeged, Dugonics sqr 13., 6720, Hungary
  Data:
  konferencja May 24-27, 2021
  Status:
  Opublikowana
 11. APTES-Modified Photocatalysts for water Disinfection
  Autorzy:
  P.Rokicka-Konieczna, A.Wanag, A.Sienkiewicz, E.Kusiak-nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  Global Summit on Civil, Architectural and Environmental Engineering (rok: 2021, ), Wydawca: The Scientistt
  Data:
  konferencja July 19-21, 2021
  Status:
  Opublikowana
 12. Rola adsorpcji w fotokatalitycznym rozkładzie barwników w obecności nanomateriałów APTES/TiO2
  Autorzy:
  A. Sienkiewicz, A. Wanag, P. Rokicka-Konieczna, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  VI Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików (rok: 2021, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 10–14 maja 2021
  Status:
  Opublikowana