Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wzbogacane naturalnymi związkami polifenolowymi do potencjalnych zastosowań w inżynierii tkankowej

2017/27/B/ST8/00195

Słowa kluczowe:

Biomateriały Inżynieria tkankowa Materiały kompozytowe Polifenole Bioaktywne szkła Nanokrzemionka Nanorurki węglowe Badania in vitro Elektroprzędzenie

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Cholewa-Kowalska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 497 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-22

Zakończenie projektu: 2023-10-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.