Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe katalityczne metody syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów przebiegające na drodze reakcji sprzęgania oraz modyfikacja otrzymanych produktów

2017/27/N/ST5/00091

Słowa kluczowe:

silseskwioksany POSS silanole hydrosililowanie

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Kaźmierczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 209 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-03

Zakończenie projektu: 2021-08-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Myjka ultradźwiękowa z regulowaną mocą z systemem zmiany częstotliwosci. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Pompa próżniowa.
 3. Lodówka laboratoryjna. Za kwotę 8 000 PLN
 4. Mieszadło magnetyczne z elektronicznym termometrem (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 5. Zestaw komputerowy. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. B(C6F5)3‑Catalyzed Dehydrocoupling of POSS Silanols with Hydrosilanes: A Metal-Free Strategy for Effecting Functionalization of Silsesquioxanes IF: 4,85
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Dariusz Lewandowski, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 9206-9214), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c01125 - link do publikacji
 2. Ru-Catalyzed Dehydrogenative Silylation of POSS-Silanols with Hydrosilanes: Its Introduction to One-Pot Synthesis IF: 4,85
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Krzysztof Kuciński,*Dariusz Lewandowski, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 1201-1207), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02645 - link do publikacji
 3. Highly effective functionalization of silsesquioxanes mediated by inexpensive earth-abundant metal catalyst – Potassium tert-butoxide IF: 7,723
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2019, tom: 378, strony: 90-96), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2019.08.022 - link do publikacji
 1. Novel catalytic methodologies for the synthesis of functionalized silsesquioxanes
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak. Grzegorz Hreczycho
  Konferencja:
  International Conference On Phosphorus, Boron and Silicon – PBSi 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Prem C
  Data:
  konferencja 2019-12-02 - 2019-12-04
  Status:
  Opublikowana