Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heterometaliczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjanowymi jako magnetyczne przełączniki molekularne

2017/27/B/ST5/00947

Słowa kluczowe:

kompleksy policyjanometalanowe sieci koordynacyjne magnetyzm molekularny molekularne materiały przełączalne inteligentne cząsteczki

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Sieklucka 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 711 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-13

Zakończenie projektu: 2021-09-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Dysk zewnętrzny 6TB. Za kwotę 679 PLN
 2. Fotopowielacz z rozszerzonym zakresem detekcji do 980 nm z wyposażeniem.
 3. Kriostat do monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. Za kwotę 205 000 PLN
 4. Proszkowy dyfraktometr rentgenowski. Za kwotę 500 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Chiral Photomagnets Based on Copper(II) complexes of 1,2-Diaminocyclohexane and Octacyanidomolybdate(IV) Ions IF: 4,825
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, Wojciech Nitek, Robert Pełka, Dominik Czernia, Olaf Stefańczyk, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 5872-5882), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b03511 - link do publikacji
 2. Humidity driven molecular switch based on photoluminescent DyIIICoIII single-molecule magnets IF: 6,641
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mateusz Reczyński, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 4164-4172), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc06630b - link do publikacji
 3. Guest-Dependent Pressure-Induced Spin Crossover in FeII4[MIV(CN)8]2 (M = Mo, W) Cluster-Based Material Showing Persistent Solvent-Driven Structural Transformations IF: 4,857
  Autorzy:
  Robert Jankowski, Mateusz Reczyński, Szymon Chorazy, Mikołaj Zychowicz, Mirosław Arczyński, Marcin Kozieł, Karolina Ogorzały, Wacław Makowski, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemistry-A European Journal (rok: 2020, tom: 26, strony: 11187-11198), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202000146 - link do publikacji
 4. Octacyanidometallates for multifunctional molecule-based materials IF: 42,846
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michał Magott, Tomasz Korzeniak, Beata Nowicka, Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemical Society Reviews (rok: 2020, tom: 49, strony: 5945-6001), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CS00067A - link do publikacji
 5. SHG-active NIR-emissive molecular nanomagnets generated in layered neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) frameworks IF: 7,393
  Autorzy:
  Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2021, tom: 9, strony: 10705-10717), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d1tc00825k - link do publikacji
 6. The ON-OFF switching of thermal spin crossover by interstitial solvent exchange in a layered ReV-CN-FeII coordination framework IF: 2,546
  Autorzy:
  Tomasz Charytanowicz, Jakub J. Zakrzewski, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2021, tom: 129, strony: 143902(1-10)), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/5.0046296 - link do publikacji
 7. The rationalized pathway from single-ion to single-chain magnet governed by the 5d-metal oxidation state in cobalt-octacyanidotungstate chains IF: 6,569
  Autorzy:
  Tomasz Charytanowicz, Robert Jankowski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers , Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 8. Connecting Visible Photoluminescence and Slow Magnetic Relaxation in Dysprosium(III) Octacyanidorhenate(V) Helices IF: 4,85
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Anna M. Majcher, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 14039-14043), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02674 - link do publikacji
 9. In Situ Ligand Transformation for Two-Step Spin Crossover in FeII[MIV(CN)8]4- (M = Mo, Nb) Cyanido-Bridged Frameworks IF: 4,85
  Autorzy:
  Shintaro Kawabata, Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Kenta Imoto, Takashi Fujimoto, Koji Nakabayashi, Jan Stanek, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 6052-6063), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b00361 - link do publikacji
 10. Octacyanidorhenate(V) Ion as an Efficient Linker for Hysteretic Two-Step Iron(II) Spin Crossover Switchable by Temperature, Light, and Pressure IF: 12,959
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Dawid Pinkowicz, Junhao Wang, Koji Nakabayashi, Stephen Klimke, Franz Renz, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2020, tom: 59, strony: 15741-15749), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.202007327 - link do publikacji
 11. Proton-Conducting Humidity-Sensitive NiII-NbIV Magnetic Coordination Network IF: 4,85
  Autorzy:
  Mateusz Reczyński, Michał Heczko, Marcin Kozieł, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Beata Nowicka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 15812-15823), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b02141 - link do publikacji