Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heterometaliczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjanowymi jako magnetyczne przełączniki molekularne

2017/27/B/ST5/00947

Słowa kluczowe:

kompleksy policyjanometalanowe sieci koordynacyjne magnetyzm molekularny molekularne materiały przełączalne inteligentne cząsteczki

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Sieklucka 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 711 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-13

Zakończenie projektu: 2021-09-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Kriostat do monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. Za kwotę 205 000 PLN
 2. Proszkowy dyfraktometr rentgenowski. Za kwotę 500 000 PLN
 3. Dysk zewnętrzny 6TB. Za kwotę 679 PLN
 4. Fotopowielacz z rozszerzonym zakresem detekcji do 980 nm z wyposażeniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Guest-Dependent Pressure-Induced Spin Crossover in FeII4[MIV(CN)8]2 (M = Mo, W) Cluster-Based Material Showing Persistent Solvent-Driven Structural Transformations IF: 4,857
  Autorzy:
  Robert Jankowski, Mateusz Reczyński, Szymon Chorazy, Mikołaj Zychowicz, Mirosław Arczyński, Marcin Kozieł, Karolina Ogorzały, Wacław Makowski, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemistry-A European Journal (rok: 2020, tom: 26, strony: 11187-11198), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202000146 - link do publikacji
 2. Octacyanidometallates for multifunctional molecule-based materials IF: 42,846
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michał Magott, Tomasz Korzeniak, Beata Nowicka, Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemical Society Reviews (rok: 2020, tom: 49, strony: 5945-6001), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CS00067A - link do publikacji
 3. The rationalized pathway from single-ion to single-chain magnet governed by the 5d-metal oxidation state in cobalt-octacyanidotungstate chains IF: 6,569
  Autorzy:
  Tomasz Charytanowicz, Robert Jankowski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers , Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 4. Chiral Photomagnets Based on Copper(II) complexes of 1,2-Diaminocyclohexane and Octacyanidomolybdate(IV) Ions IF: 4,825
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, Wojciech Nitek, Robert Pełka, Dominik Czernia, Olaf Stefańczyk, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 5872-5882), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b03511 - link do publikacji
 5. Humidity driven molecular switch based on photoluminescent DyIIICoIII single-molecule magnets IF: 6,641
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mateusz Reczyński, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 4164-4172), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc06630b - link do publikacji
 6. Connecting Visible Photoluminescence and Slow Magnetic Relaxation in Dysprosium(III) Octacyanidorhenate(V) Helices IF: 4,85
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Anna M. Majcher, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 14039-14043), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02674 - link do publikacji
 7. In Situ Ligand Transformation for Two-Step Spin Crossover in FeII[MIV(CN)8]4- (M = Mo, Nb) Cyanido-Bridged Frameworks IF: 4,85
  Autorzy:
  Shintaro Kawabata, Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Kenta Imoto, Takashi Fujimoto, Koji Nakabayashi, Jan Stanek, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 6052-6063), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b00361 - link do publikacji
 8. SHG-active NIR-emissive molecular nanomagnets generated in layered neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) frameworks IF: 7,393
  Autorzy:
  Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2021, tom: 9, strony: 10705-10717), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d1tc00825k - link do publikacji
 9. Octacyanidorhenate(V) Ion as an Efficient Linker for Hysteretic Two-Step Iron(II) Spin Crossover Switchable by Temperature, Light, and Pressure IF: 12,959
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Dawid Pinkowicz, Junhao Wang, Koji Nakabayashi, Stephen Klimke, Franz Renz, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2020, tom: 59, strony: 15741-15749), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.202007327 - link do publikacji
 10. Proton-Conducting Humidity-Sensitive NiII-NbIV Magnetic Coordination Network IF: 4,85
  Autorzy:
  Mateusz Reczyński, Michał Heczko, Marcin Kozieł, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Beata Nowicka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 15812-15823), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b02141 - link do publikacji
 11. The ON-OFF switching of thermal spin crossover by interstitial solvent exchange in a layered ReV-CN-FeII coordination framework IF: 2,546
  Autorzy:
  Tomasz Charytanowicz, Jakub J. Zakrzewski, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2021, tom: 129, strony: 143902(1-10)), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/5.0046296 - link do publikacji