Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyrażenia dzierżawcze w językach duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

2017/27/N/HS2/00064

Słowa kluczowe:

konstrukcje dzierżawcze język szwedzki język duński badania diachroniczne językoznawstwo korpusowe

Deskryptory:

 • HS2_5: Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Alicja Piotrowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 134 683 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-19

Zakończenie projektu: 2023-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Familiar vs. unique in a diachronic perspective. Case study of the rise of the definite article in North Germanic IF: 1,318
  Autorzy:
  Alicja Piotrowska, Dominika Skrzypek
  Czasopismo:
  Glossa: a journal of general linguistics (rok: 2021, tom: 6, strony: 44582), Wydawca: Ubiquity Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5334/gjgl.1178 - link do publikacji
 2. Alienability Splits in Swedish from a Diachronic Perspective IF: 0,89
  Autorzy:
  Alicja Piotrowska, Dominika Skrzypek
  Czasopismo:
  GEMA Online Journal of Language Studies (rok: 2022, tom: 22(1), strony: 57-79), Wydawca: Universiti Kebangsaan Malaysia Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17576/gema-2022-2201-04 - link do publikacji
 3. Animacy and other determinants of genitive variation in Swedish: s-genitive vs. prepositional construction
  Autorzy:
  Alicja Piotrowska
  Czasopismo:
  Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow (rok: 2021, tom: 6, strony: nie dotyczy), Wydawca: University of SS Cyril and Methodius in Trnava
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Possessive Expressions in Old Swedish and Present-day Swedish – A Comparative Analysis
  Autorzy:
  Alicja Piotrowska, redakcja tomu: Karolina Drabikowska i Anna Prażmowska
  Książka:
  Exploring Variation in Linguistic Patterns (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 113-131), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana