Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heterometaliczne alkoksylany i aryloksylany jako prekursory układów katalitycznych do otrzymywania związków organicznych o specjalnych zastosowaniach.

2017/26/D/ST5/01123

Słowa kluczowe:

heterometaliczne kompleksy związki alkoksylowe metali związki metaloorganiczne

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Petrus 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 13 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 750 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-04-09

Zakończenie projektu: 2022-04-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Use of lithium aryloxides as promoters for preparation of α-hydroxy acid esters IF: 4,052
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Patryk Fałat, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 866-876), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9DT03631H - link do publikacji
 2. Convenient route to heterometallic group 4-zinc precursors for binary oxide nanomaterials IF: 4,825
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Katarzyna E. Chomiak, Józef Utko, Magdalena M. Wilk-Kozubek, Tadeusz LiS, Joanna Cybińska, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 8108-8120), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c00399 - link do publikacji
 3. Solvothermal Alcoholysis Method for Recycling High-Consistency Silicone Rubber Waste IF: 5,918
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Józef Utko, Radosław Gniłka, Mariusz G. Fleszar, Tadeusz Lis, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2021, tom: 54, strony: 2449–2465), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.0c02773 - link do publikacji
 4. Structural analysis and catalytic activity of tetranuclear metal carboxylate clusters with [KZn3(μ3-OH)(OOCCPh3)6] or [Zn4(μ4-O)(OOCCPh3)6] central motif. IF: 3,288
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Józef Utko, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2020, tom: 2020, strony: 13771-13780.), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NJ02540B - link do publikacji
 5. Struktura i reaktywność związków alkoksy-cynkowych jako inicjatorów/katalizatorów polimeryzacji estrów cyklicznych
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Józef Utko, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2021, tom: 75, 3-4, strony: 343-373), Wydawca: PTCHEM
  Status:
  Opublikowana
 6. A new, simple, and efficient strategy for the preparation of active antifungal biodegradable materials via ring-opening polymerization of L-lactide with zinc aryloxides IF: 4,052
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 8193-8208), Wydawca: Royal Society of Chemistry.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9DT00627C - link do publikacji
 7. Heterometallic group 4–lanthanide oxo-alkoxide precursors for synthesis of binary oxide nanomaterials. IF: 4,825
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Katarzyna Chomiak, Józef Utko, Alina Bieńko, Tadeusz Lis, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 16545-16556), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c02478 - link do publikacji
 8. Magnesium and zinc alkoxides and aryloxides supported by commercially available ligands as promoters of chemical transformations of lactic acid derivatives to industrially important fine chemicals. IF: 13,476
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2019, tom: 396, strony: 72-88), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2019.06.002 - link do publikacji
 9. Use of heterometallic alkali metal-magnesium aryloxides in ring-opening polymerization of cyclic esters IF: 4,39
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Tadeusz Lis, Adrian Kowaliński
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2022, tom: 51, strony: 9144 - 9158), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D2DT00731B - link do publikacji
 10. Use of group 13 aryloxides for the synthesis of green chemicals and oxide materials IF: 4,39
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Józef Utko, Joanna Petrus, Mohammad Awashra, Tadeusz Lis
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2022, tom: 51, strony: 4135-4152), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1DT03777C - link do publikacji