Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

2017/26/M/ST10/00646

Słowa kluczowe:

Perm mapy paleogeograficzne synklinorium śródsudeckie paleośrodowisko paleoekologia tetrapody ryby ichnocenozy bezkręgowców flora wiek bezwzględny korelacja schematów stratygraficznych

Deskryptory:

 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Peryt 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: HARMONIA 9 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 853 710 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-05-08

Zakończenie projektu: 2023-05-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Revision of the genus Cordaites Unger from the Permian of the Intrasudetic Basin (Broumov Formation, Olivětín Member, Czech Republic) IF: 0,71
  Autorzy:
  Zbyněk Šimůnek
  Czasopismo:
  Geologia Croatica (rok: 2019, tom: 72/3, strony: 163-172), Wydawca: Croatian Geological Survey
  Status:
  Opublikowana
 2. New flora from the Permian of the Intrasudetic Basin, Poland IF: 1,29
  Autorzy:
  ZBYNĚK ŠIMŮNEK, IZABELA PLOCH
  Czasopismo:
  Geologia Croatica (rok: 2022, ), Wydawca: Croatian Geological Survey
  Status:
  Złożona
 1. Preliminary results on earliest Permian fish migration within the Intra-Sudetic Basin and other Central European limnic basins
  Autorzy:
  Wojciech Pawlak, Izabela Ploch, Paweł Raczyński, Sebastian Voigt, Marek Awdankiewicz, Stanislav Štamberg
  Konferencja:
  21st Slovak – Czech – Polish Palaeontological Conference (rok: 2022, ), Wydawca: Statny Geologicky Ustav
  Data:
  konferencja 23-25 maj 2022
  Status:
  Złożona
 2. First comprehensive investigation of the Permian Intra-Sudetic Basin – new transnational joint project
  Autorzy:
  Ploch Izabela, Kiersnowski Hubert, Raczyński Paweł, Šimůnek Zbyněk, Štamberg Stanislav, Voigt Sebastian, Wojewoda Jurand, Zajíc Jaroslav
  Konferencja:
  Czesko-słowacko-polska konferencja paleontologiczna (rok: 2018, ), Wydawca: SCIENDO
  Data:
  konferencja 43391
  Status:
  Opublikowana
 3. Życie i śmierć w wczesnopermskich jeziorach i równiach zalewowych – zapis paleontologiczny: rejon Tłumaczowa (synklinorium śródsudeckie, Pogranicze Polsko-Czeskie)
  Autorzy:
  )" Paweł Raczyński,Hubert Kiersnowski, Izabela Ploch, Zbyněk Šimůnek, Stanislav Štanberg, Sebastian Voigt, Aleksander Kowalski, Tadeusz M. Peryt, Jaroslav Zajíc
  Konferencja:
  , XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 43719
  Status:
  Opublikowana
 4. Transnational project on Carboniferous-Permian continental rocks of the Polish-Czech Intrasudetic Basin
  Autorzy:
  Izabela Ploch, Paweł Raczyński , Sebastian Voigt, Hubert Kiersnowski
  Konferencja:
  Międzynarodowy Kongres Karboński i Permski (rok: 2019, ), Wydawca: Universitaet zu Koeln
  Data:
  konferencja 43675
  Status:
  Opublikowana
 5. Early Permian ichnofossils assemblage from Bieganów quarry and surrounding localities, Słupiec Fm – Intrasudetic Basin
  Autorzy:
  Hubert Kiersnowski, Aleksander Kowalski, Izabela Ploch, Paweł Raczyński
  Konferencja:
  35th Meeting of Sedimentology: Prague, Czech Republic 21–25 June 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: Palacky University of Olomouc
  Data:
  konferencja 21-25.06.2021
  Status:
  Opublikowana
 6. Interbedded volcanic and sedimentary rocks with earthquake-induced deformations in the Intrasudetic Permian Basin, Poland
  Autorzy:
  Marek Awdankiewicz, Hubert Kiersnowski, Tadeusz Peryt, Izabela Ploch, Paweł Raczyński, Sebastian Voigt
  Konferencja:
  35th IAS Meeting of Sedimentology in Prague (rok: 2021, ), Wydawca: Palacky University of Olomouc
  Data:
  konferencja 21-25.06.2021
  Status:
  Opublikowana
 7. Summary of the recent state of knowledge in the Permian palaeobotany of the Intrasudetic Basin
  Autorzy:
  Zbyněk Šimůnek
  Konferencja:
  czesko-słowacko-polska konferencja paleontologiczna (rok: 2018, ), Wydawca: SCIENDO
  Data:
  konferencja 43391
  Status:
  Opublikowana