Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno - fiskalnych w oparciu o teorię gier - analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej

2017/26/D/HS4/00954

Słowa kluczowe:

polityka pieniężna polityka fiskalna kryzys finansowy teoria gier Unia Europejska

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
 • HS4_13: Ekonomia międzynarodowa
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Stawska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 13 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 104 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-03-21

Zakończenie projektu: 2023-03-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. FINANCIALIZATION: CURSE OR SALVATION? THE CASE OF LATVIA, A SMALL AND POSTTRANSITION ECONOMY
  Autorzy:
  J.Stawska, R. Rupeika – Apoga, M. Malaczewski, I.D. Czechowska, F. Sol Murta
  Czasopismo:
  Entrepreneurship and Sustainability Issues (rok: 2022, tom: 9, strony: 173-197), Wydawca: Entrepreneurship and Sustainability Center
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.9770/jesi.2022.9.3(11) - link do publikacji
 2. "Combined Monetary and Fiscal Policy: The Nash Equilibrium for the Case of Non-Cooperative Game", IF: 2,229
  Autorzy:
  Joanna Stawska, Maciej Malaczewski, Agata Szymańska
  Czasopismo:
  Economic Research-Ekonomska Istraživanja (rok: 2019, tom: 2019-1, strony: 3554-3569), Wydawca: Routledge Tylor& Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1331677X.2019.1669063 - link do publikacji
 3. DO MONETARY AND FISCAL POLICY VARIABLES MATTER FOR THE ECONOMY IN POLAND?
  Autorzy:
  Joanna Stawska
  Czasopismo:
  AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research (rok: 2019, tom: 45171, strony: 328-332), Wydawca: Magnanimitas
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33543/0902 - link do publikacji
 4. Dependencies between Variables from the Area of the Monetary and Fiscal Policy in the European Union Countries
  Autorzy:
  Joanna Stawska
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (rok: 2021, tom: 24/1, strony: 45132), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1508-2008.24.01 - link do publikacji
 5. SOVEREIGN CREDIT RATINGS IN NEW" EU MEMBER STATES – A COMPARATIVE ANALYSIS IN TIMES OF CRISIS AND TRANQUILITY IF: 0,69
  Autorzy:
  E. Stawasz-Grabowska, J.Stawska
  Czasopismo:
  EKONOMICKÝ ČASOPIS/JOURNAL OF ECONOMICS (rok: 2021, tom: 69, strony: 559-581), Wydawca: Slovak Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31577/ekoncas.2021.06.01 - link do publikacji
 6. EXPANSIONARY OR RESTRICTIVE POLICIES IN EUROZONE? DISCUSSING DOMINATING TRENDS IN THE FIRST TWO DECADES OF THE EURO IF: 0,88
  Autorzy:
  Joanna Stawska, Paulo Reis Mourao
  Czasopismo:
  Acta Oeconomica (rok: 2021, tom: 71, strony: 405-430), Wydawca: Hungarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1556/032.2021.00020 - link do publikacji
 7. Ekspansywność oraz restrykcyjność polityki pieniężnej i fiskalnej a wzrost gospodarczy w Polsce
  Autorzy:
  Joanna Stawska
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2018, tom: 45201, strony: 27-38), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Expansiveness/ restrictiveness of monetary and fiscal policy in the Czech Republic and Hungary - comparative analysis
  Autorzy:
  Joanna Stawska
  Czasopismo:
  Ad Alta- Journal Of Interdisciplinary Research (rok: 2018, tom: 45140, strony: 278-280), Wydawca: Magnanimitas
  Status:
  Opublikowana
 9. Determinants of Inclusive Growth in the Context of the Theory of Sustainable Finance in the European Union Countries IF: 3,473
  Autorzy:
  J.Stawska, M. Jabłońska
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2022, tom: 14, strony: 14611), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su14010100 - link do publikacji
 10. Expenditure on Public Services in the Countries of the European Union. Determinants of Fiscal Policy and Public Governance
  Autorzy:
  Joanna Stawska, Ireneusz Jaźwiński, Paulo Reis Mourao, Ramona Rupeika-Apoga
  Czasopismo:
  European Journal of Service Management (rok: 2018, tom: 28/2 t.4, strony: 429-437), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/ejsm.2018.28-37 - link do publikacji
 11. Governments as bankers - how European bonds have substituted bank deposits IF: 1,83
  Autorzy:
  Paulo Reis Mourao, Joanna Maria Stawska
  Czasopismo:
  Applied Economics (rok: 2020, tom: 43906, strony: 44943), Wydawca: Routledge Tylor& Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00036846.2020.1738328 - link do publikacji
 12. Public Aid and Entrepreneurship During the Covid-19 Pandemic in the European Union Countries
  Autorzy:
  M. Jabłońska, J.Stawska, R. Dziuba, M. Tekce, M. Krasoń
  Czasopismo:
  Journal of Finance and Financial Law - Finanse i Prawo Finansowe (rok: 2021, tom: 31, strony: 57-77), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/2391-6478.3.31.04 - link do publikacji
 13. The Nash equilibrium in the policy mix model for Czechia, Hungary, and Romania
  Autorzy:
  J.Stawska, M.Malaczewski, P.Malaczewska, E.Stawasz-Grabowska
  Czasopismo:
  Cogent Economics & Finance (rok: 2021, tom: 0,375694444444444, strony: 44940), Wydawca: Routledge Taylor&Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/23322039.2020.1869380 - link do publikacji
 1. EXPANSIVENESS/ RESTRICTIVENESS OF MONETARY AND FISCAL POLICY IN THE CZECH REPUBLIC AND HUNGARY - COMPARATIVE ANALYSIS
  Autorzy:
  Joanna Stawska
  Konferencja:
  V SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES AND ARTS 2018: Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, (rok: 2018, ), Wydawca: SGEM Bulgaria
  Data:
  konferencja 24.08.2018-02.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Expansiveness and restrictiveness of monetary and fiscal policy in the Eurozone in the context of their coordination
  Autorzy:
  Joanna Stawska, Paulo Reis Mourao.
  Konferencja:
  Economic and Social Development : 34th International Scientific Conference on Economic and social Development - XVIII International Congress (ISC-2018) (rok: 2018, ), Wydawca: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Russian State Social University,
  Data:
  konferencja 43391
  Status:
  Opublikowana
 1. Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro – i mikroekonomiczna - cała książka
  Autorzy:
  I.D. Czechowska, J.Stawska, R.Witczak
  Książka:
  Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro – i mikroekonomiczna (rok: 2020, tom: 1, strony: 200), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania - cała książka
  Autorzy:
  I.D. Czechowska, C. Lipiński, J. Sikorski, J. Stawska, W. Zatoń
  Książka:
  Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania (rok: 2021, tom: 1, strony: 130), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19 - cała książka
  Autorzy:
  I.D. Czechowska, C. Lipiński, J. Stawska, W. Zatoń
  Książka:
  Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19 (rok: 2022, tom: 1, strony: 155), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji