Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka

2017/26/E/HS5/00382

Słowa kluczowe:

niesłuszne pozbawienie wolności niesłuszne skazanie niesłuszne tymczasowe aresztowanie niesłuszne zatrzymanie odszkodowanie

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Jasiński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 7 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 440 370 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-04-19

Zakończenie projektu: 2023-04-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The Optimum Model of Compensation for Wrongful Detention on Remand – A Comparative Perspective
  Autorzy:
  Wojciech Jasiński, Dorota Czerwińska, Artur Kowalczyk
  Czasopismo:
  Osteuropa Recht (rok: 2019, tom: 2, strony: 263-285), Wydawca: Nomos Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5771/0030-6444-2019-2-263 - link do publikacji
 2. Czas trwania i sprawność postępowań w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie w świetle badań aktowych
  Autorzy:
  Wojciech Jasiński, Artur Kowalczyk
  Czasopismo:
  Forum Prawnicze (rok: 2021, tom: 3, strony: 70-86), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 3. Ausgewählte Probleme der Haftentschädigung in Deutschland und Polen im Lichte der EMRK und EGMR-Rechtsprechung
  Autorzy:
  Artur Kowalczyk
  Czasopismo:
  Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (rok: 2019, tom: 4, strony: 20-28), Wydawca: Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
  Status:
  Opublikowana
 4. Kryteria ustalania związku przyczynowego oraz rozmiaru szkody majątkowej i krzywdy wynikłej z niesłusznego pozbawienia wolności w świetle badań aktowych
  Autorzy:
  Dorota Czerwińska, Artur Kowalczyk
  Czasopismo:
  Przegląd Sądowy (rok: 2021, tom: 44877, strony: 148-166), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 5. The Right to Claim Innocence in Poland
  Autorzy:
  Wojciech Jasiński, Karolina Kremens
  Czasopismo:
  Erasmus Law Review (rok: 2020, tom: 4, strony: 44571), Wydawca: Eleven Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5553/ELR.000179 - link do publikacji
 6. W kwestii zasadności uregulowania katalogu stron postępowania w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności
  Autorzy:
  Wojciech Jasiński
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2021, tom: 1, strony: 47-59), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2021.83.1.4 - link do publikacji
 1. W kwestii optymalnego trybu kompensowania szkód i krzywd wynikających z niesłusznego tymczasowego aresztowania
  Autorzy:
  Wojciech Jasiński, Dorota Czerwińska
  Konferencja:
  VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego "Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu" (rok: 2019, ), Wydawca: Temida2
  Data:
  konferencja 20-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana