Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ ko-domieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich na właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych

2017/25/B/ST8/02530

Słowa kluczowe:

szkła fluoroindowe ziemie rzadkie luminescencja średnia podczerwień

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dominik Dorosz 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 1 250 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-26

Zakończenie projektu: 2022-08-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Sensitization of Ho3+ - doped floroindate glasses for near and mid-infrared emission IF: 2,687
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, A. Baranowska, Marta Kuwik, W. A. Pisarski, J. Pisarska, J. Dorosz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2020, tom: 101, strony: 109707), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2020.109707 - link do publikacji
 2. Spectroscopic properties of fluoroindate glass and glass-ceramics doped with Eu3+ ions
  Autorzy:
  B. Starzyk, M. Lesniak, G. Lesly Jimenez, M. Kochanowicz, M. Kuwik, J. Zmojda, P. Miluski, A. Baranowska, J. Dorosz, W. A. Pisarski, J. Pisarska, P. Jelen, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Proc. of SPIE (rok: 2022, tom: 12142-89, strony: ), Wydawca: SPIE
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Sensitization of Ho3+ - doped fluoroindate glasses for near and mid-infrared emission IF: 2,779
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Marta Kuwik, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Jan Dorosz, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2020, tom: 101, strony: 44567), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2020.109707 - link do publikacji
 4. Structure, luminescence and energy transfer of fluoroindate glasses co-doped with Er3+/Ho3+ IF: 3,45
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, M. Lesniak, J. Zmojda, P. Miluski, A. Baranowska, T. Ragin, M. Kuwik, W. A. Pisarski, J. Pisarska, J. Dorosz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2020, tom: 46, strony: 26403–26409), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2020.02.210 - link do publikacji
 5. Investigation of NIR emission in Yb3+/Er3+ - doped fluoroindate glasses for optical fiber application
  Autorzy:
  Bartlomiej Starzyk, G. Lesly Jiménez, Magdalena Lesniak, Marcin Kochanowicz, Marta Kuwik, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Binita Shrestha, Jan Dorosz, Wojciech A. Pisarski , Joanna Pisarska , Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Proc. of SPIE (rok: 2022, tom: 12142-38, strony: ), Wydawca: SPIE
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Fluoroindate glasses co‑doped with Pr3+/Er3+ for near‑infrared luminescence applications IF: 4,576
  Autorzy:
  Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Marta Kuwik, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Jan Dorosz, Magdalena Leśniak, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Scientifc Reports (rok: 2020, tom: 10:21105, strony: 44577), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-77943-w - link do publikacji
 7. Near-IR and mid-IR luminescence and energy transfer in fluoroindate glasses co-doped with Er 3+ /Tm 3+ IF: 2,673
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, M. Lesniak, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, J. Dorosz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Optical Materials Express (rok: 2019, tom: Vol. 9, No. 12, strony: 4772-4781), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OME.9.004772 - link do publikacji
 8. White light emission and energy transfer in Pr 3+ /Er 3+ co-doped InF3-based glass IF: 4,641
  Autorzy:
  Joanna Pisarska, Marta Kuwik, Agata Baranowska, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Jan Dorosz, Magdalena Lesniak, Bartłomiej Starzyk, Dominik Dorosz, Wojciech A. Pisarski
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2022, tom: 150, strony: 44567), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2022.111791 - link do publikacji
 1. Er-doped fluoroindate glasses for sensing applications
  Autorzy:
  B. STARZYK, G. L. JIMÉNEZ, M. LEŚNIAK, M. KOCHANOWICZ, M. KUWIK, J. ŻMOJDA, P. MILUSKI, A. BARANOWSKA, J. DOROSZ, W. PISARSKI, J. PISARSKA, D. DOROSZ
  Konferencja:
  16th INTEGRATED OPTICS - SENSORS, SENSING STRUCTURES and METHODS, IOS'2022 (rok: 2022, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja February 28 - March 4, 2022
  Status:
  Opublikowana
 2. Luminescence and energy transfer in fluoroindate glasses co-doped with Er3+/Ho3+
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska1, Marta Kuwik, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Magdalena Leśniak, Maurizio Ferrari, Jan, Dorosz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  8th International woskshops on Photoluminescence in Rare Earths: Photonic Materials and Devices (rok: 2019, ), Wydawca: Institut de Physique de Nice (INPHYNI) Université Côte d'Azur
  Data:
  konferencja 43712
  Status:
  Opublikowana
 3. Near-infrared emission in fluoroindate glasses co-doped with rare-earth
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Tomasz Ragin, Marta Kuwik, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Magdalena Leśniak, Maurizio Ferrari, Jan, Dorosz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  14th Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods (rok: 2019, ), Wydawca: Photonic Society of Poland
  Data:
  konferencja 25.02 - 01.03.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Sensitization of rare -earth co-doped fluoroindate glasses for infrared emission
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Agata Baranowska, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Marta Kuwik, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Magdalena Leśniak, Maurizio Ferrari, Jan, Dorosz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  15th Laser Ceramics Symposium (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 43721
  Status:
  Opublikowana
 5. Near IR and MID-IR emission in fluoroindate glasses co-doped with rare-earth ions and their implication for optical fiber drawing
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Marta Kuwik, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Magdalena Leśniak, Jan Dorosz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  19th Conference on Optical Fibers and Their Applications Bialowieza (rok: 2020, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  Data:
  konferencja 43857
  Status:
  Opublikowana
 6. Structure properties of fluoroindate glasses doped with rare earth
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, A. Baranowska, M. Leśniak, J. Żmojda, P . Miluski, J. Dorosz, M. Kuwik, J. Pisarska, W.A. Pisarski, M. Ferrari, D. Dorosz
  Konferencja:
  XV th International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 44089
  Status:
  Opublikowana
 7. Analiza właściwości spektroskopowych szkieł fluoroindowych
  Autorzy:
  Agata BARANOWSKA, Marcin KOCHANOWICZ, Jacek ŻMOJDA, Piotr MILUSKI, Tomasz Ragiń, Jan DOROSZ, Bartłomiej STARZYK, Magdalena LEŚNIAK, Magdalena SZUMERA, Marta KUWIK, Joanna PISARSKA, Wojciech A. PISARSKI, D. DOROSZ
  Konferencja:
  VIII Kongres Metrologii 2019, Augustów, Polska (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  Data:
  konferencja 43625
  Status:
  Opublikowana
 8. Optimizing up-conversion emission in the fluoroindate glasses for biomedical applications
  Autorzy:
  G. L. JIMÉNEZ, B. STARZYK, M. LESNIAK, M. KOCHANOWICZ, D. DOROSZ
  Konferencja:
  16th INTEGRATED OPTICS - SENSORS, SENSING STRUCTURES and METHODS, IOS'2022 (rok: 2022, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja February 28 - March 4, 2022
  Status:
  Opublikowana
 9. Luminescence and energy transfer in fluoroindate glasses doped with rare-earth
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, M. Lesniak, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, M. Sitarz, L. Mochalov, A. Nezhdanov, M. Ferrari, G. Righini, J.Dorosz, D. Dorosz
  Konferencja:
  21st International Conference on Transparent Optical Networks, Angers, France (rok: 2019, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 43655
  Status:
  Opublikowana
 10. Thermal properties and crystallization kinetics of fluoroindate glasses
  Autorzy:
  Agata BARANOWSKA, Marcin KOCHANOWICZ, Jacek ZMOJDA, Piotr MILUSKI, Jan DOROSZ, Magdalena LESNIAK, Marta KUWIK, Joanna PISARSKA, Wojciech PISARSKI, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  Konferencja:
  5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2019, ), Wydawca: CEEC-TAC5 & Medicta2019
  Data:
  konferencja 27-30 August 2019
  Status:
  Opublikowana