Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych

2017/25/B/ST5/00497

Słowa kluczowe:

synergia hipertermia nanomateriały ferryty konwersja energii pole magnetyczne nowotwory

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • NZ3_3: Apoptoza

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Pązik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 1 873 116 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-10

Zakończenie projektu: 2023-01-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Multimodal polymer encapsulated CdSe/Fe3O4 nanoplatform with improved biocompatibility for two-photon and temperature stimulated bioapplications IF: 7,328
  Autorzy:
  M.A. Antoniak, R. Pązik, U. Bazylińska, K. Wiwatowski, A. Tomaszewska, M. Kulpa-Greszta, J. Adamczyk-Grochala, M. Wnuk, S. Maćkowski, A. Lewińska, M. Nyk
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2021, tom: 127, strony: 112224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2021.112224 - link do publikacji
 2. Rapid hot-injection as a tool for control of magnetic nanoparticle size and morphology IF: 3,361
  Autorzy:
  M. Kulpa-Greszta, A. Tomaszewska, A. Dziedzic, R. Pązik
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2021, tom: 11, strony: 20708-20719), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1RA02977K - link do publikacji
 3. Contactless and synergic heat generation using AMF and laser radiation within 1st and 2nd optical biological window on PMMA covered cobalt-manganese ferrite hybrid particles IF: 5,316
  Autorzy:
  M. Kulpa-Greszta, A. Tomaszewska, E. Zachanowicz, P. Krzemiński, R. Pązik
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2022, tom: 898, strony: 162840), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2021.162840 - link do publikacji
 4. Efficient non-contact heat generation on flexible, ternary hydroxyapatite/curdlan/nanomagnetite hybrids for temperature controlled processes IF: 5,88
  Autorzy:
  M. Kulpa-Greszta, R. Pązik, P. Kłoda, A. Tomaszewska, E. Zachanowicz, K. Pałka, G. Ginalska, A. Belcarz
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2021, tom: 118, strony: 111360), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2020.111360 - link do publikacji
 5. Energy Conversion and Biocompatibility of Surface Functionalized Magnetite Nanoparticles with Phosphonic Moieties IF: 2,857
  Autorzy:
  R. Pązik, A. Lewińska, J. Adamczyk-Grochala, M. Kulpa-Greszta, P. Kłoda, A. Tomaszewska, A. Dziedzic, G. Litwinienko, M. Noga, D. Sikora, M. Wnuk
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry B (rok: 2020, tom: 124, strony: 4931-4948), Wydawca: American Chemical Society ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.0c02808 - link do publikacji
 6. Multifunctional properties of binary polyrhodanine manganese ferrite nanohybrids—from the energy converters to biological activity IF: 3,426
  Autorzy:
  E. Zachanowicz, M. Kulpa-Greszta, A. Tomaszewska, M. Gazińska, M. Marędziak, K. Marycz, R. Pązik
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2020, tom: 12, strony: 2934), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym12122934 - link do publikacji
 7. AMPK-mediated senolytic and senostatic activity of quercetin surface functionalized Fe3O4 nanoparticles during oxidant-induced senescence in human fibroblasts IF: 7,793
  Autorzy:
  A. Lewinska, J, Adamczyk-Grochala, D. Bloniarz, J. Olszowka, M. Kulpa-Greszta, G. Litwinienko, A. Tomaszewska, M. Wnuk, R. Pazik
  Czasopismo:
  Redox Biology (rok: 2020, tom: 28, strony: 101337), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.redox.2019.101337 - link do publikacji
 8. Efficient NIR energy conversion of plasmonic silver nanostructures fabricated with the laser-assisted synthetic approach for endodontic applications IF: 3,119
  Autorzy:
  T. Bulavinets, M. Kulpa-Greszta, A. Tomaszewska, M. Kus-Liśkiewicz, G. Bielatowicz, I. Yaremchuk, A. Barylyak, Y. Bobitski, R. Pązik
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2020, tom: 10, strony: 38861-38872), Wydawca: Royal Society of Chemistry RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0RA06614A - link do publikacji