Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektownie właściwości stopów tytanu typu beta metodami modyfikacji mikrostruktury i obróbki powierzchniowej dla aplikacji medycznych

2017/25/B/ST8/02494

Słowa kluczowe:

stopy tytanu typu beta biomateriały skafoldy warstwa wierzchnia

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mieczysław Jurczyk 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 902 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-16

Zakończenie projektu: 2021-03-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie analityczne do mikroskopii optycznej. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Solartron 1287A potencjostat. Za kwotę 120 000 PLN
 3. Oprogramowanie obliczeniowe oraz baza danych. Za kwotę 54 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. The Ultrafine-Grain Yttria-Stabilized Zirconia Reinforced β-Titanium Matrix Composites IF: 2,117
  Autorzy:
  D. Piechowiak, A. Miklaszewski, N. Makuch-Dziarska
  Czasopismo:
  Metals (rok: 2021, tom: 11, strony: n/a), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/met11020240 - link do publikacji
 2. Ultrafine-Grained Ti-31Mo-Type Composites with HA and Ag, Ta2O5 or CeO2 Addition for Implant Applications IF: 3,057
  Autorzy:
  P. Sochacka, M.U. Jurczyk. K. Kowalski, P.K. Wildstein, M. Jurczyk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 644), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14030644 - link do publikacji
 3. Effect of hydroxyapatite and Ag, Ta2O5 or CeO2 addition on the properties of ultrafine-grained Ti31Mo alloy IF: 4,175
  Autorzy:
  P. Sochacka, A. Miklaszewski, M. Jurczyk, P. Pecyna, M. Ratajczak, M. Gajecka, M.U. Jurczyk
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2020, tom: 823, strony: 153749), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2020.153749 - link do publikacji
 4. The effect of 45S5 Bioglass and Ag, Cu, or Zn addition on the crystal structure, properties, and antibacterial effect of bulk Ti23Zr25Nb biocomposites IF: 2,117
  Autorzy:
  M. Marczewski, M. Jurczyk, P. Pecyna, M. Ratajczak, M. Gajecka, and M. U. Jurczyk
  Czasopismo:
  Metals (rok: 2020, tom: 10, strony: 1115), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/met10091115 - link do publikacji
 5. Influence of the Processing Method on the Properties of Ti-23 at.% Mo Alloy IF: 2,259
  Autorzy:
  P. Sochacka, A. Miklaszewski, K. Kowalski, M. Jurczyk
  Czasopismo:
  Metals (rok: 2019, tom: 9, strony: 931), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/met9090931 - link do publikacji
 6. Structure evolution analysis in ultrafine-grained Zr and Nb-based beta titanium alloys IF: 3,779
  Autorzy:
  M.Marczewski, A.Miklaszewski, M.Jurczyk
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 765, strony: 459 - 469), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.06.224 - link do publikacji
 7. Composite and surface functionalization of ultrafine-grained Ti23Zr25Nb alloy for medical applications IF: 3,057
  Autorzy:
  Mateusz Marczewski, Mieczysława U. Jurczyk, Kamil Kowalski, Andrzej Miklaszewski, Przemysław K. Wirstlein, Mieczysław Jurczyk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 5252), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13225252 - link do publikacji
 8. Crystal structure evolution, microstructure formation and properties of mechanically alloyed ultrafine-grained Ti-Zr-Nb alloys at 36≤Ti≤70 (at %) IF: 2,972
  Autorzy:
  M. Marczewski, A. Miklaszewski, X. Maeder, M. Jurczyk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 587), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13030587 - link do publikacji
 9. Low-temperature hydrothermal treatment surface functionalization of the ultrafine-grained TiMo alloys for medical applications IF: 3,057
  Autorzy:
  Daria Piechowiak, Andrzej Miklaszewski, Mieczysław Jurczyk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 5763), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13245763 - link do publikacji
 10. Development of β-type Ti-x at. % Mo alloys by mechanical alloying and powder metallurgy: Phase evolution and mechanical properties (10 ≤ x ≤ 35) IF: 3,779
  Autorzy:
  Patrycja Sochacka, Andrzej Miklaszewski, Mieczysław Jurczyk
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 776, strony: 370 - 378), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: