Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Selektywny i wielokrotny odczyt z wielomodowej pamięci kwantowej.

2017/25/N/ST2/00713

Słowa kluczowe:

pamięć kwantowa fala spinowa spójność atomowa rozpraszanie Ramana

Deskryptory:

 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Leszczyński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 132 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-19

Zakończenie projektu: 2021-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do formowania wiązki laserowej.
 2. Komputer do przeprowadzania obliczeń numerycznych. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Spatially resolved control of fictitious magnetic fields in a cold atomic ensemble IF: 3,589
  Autorzy:
  Adam Leszczyński, Mateusz Mazelanik, Michał Lipka, Michał Parniak, Michał Dąbrowski, Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Optics letters (rok: 2018, tom: 43, strony: 1147-1150), Wydawca: The Optical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1364/OL.43.001147 - link do publikacji
 2. Superradiant parametric conversion of spin waves IF: 2,907
  Autorzy:
  Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Wojciech Wasilewski, Michał Parniak
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2019, tom: 1000, strony: 53850), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.100.053850 - link do publikacji
 3. Temporal imaging for ultra-narrowband few-photon states of light IF: 9,778
  Autorzy:
  M. Mazelanik, A. Leszczyński, M. Lipka, M. Parniak, W. Wasilewski
  Czasopismo:
  Optica (rok: 2020, tom: 7, strony: 203-208), Wydawca: The Optical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1364/OPTICA.382891 - link do publikacji
 4. Spatial Spin-Wave Modulator for Quantum-Memory-Assisted Adaptive Measurements IF: 4,532
  Autorzy:
  Michał Lipka, Adam Leszczyński, Mateusz Mazelanik, Michał Parniak, Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Physical Review Applied (rok: 2019, tom: 11, strony: 34049), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.11.034049 - link do publikacji
 5. Coherent spin-wave processor of stored optical pulses IF: 9,206
  Autorzy:
  Mateusz Mazelanik, Michał Parniak, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  npj Quantum Information (rok: 2019, tom: 5, strony: 44205), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/s41534-019-0136-0 - link do publikacji
 6. Quantum optics of spin waves through ac Stark modulation IF: 9,227
  Autorzy:
  Michał Parniak, Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Michał Dąbrowski, Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Physical review letters (rok: 2019, tom: 122, strony: 63604), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.122.063604 - link do publikacji
 7. Certification of high-dimensional entanglement and Einstein-Podolsky-Rosen steering with cold atomic quantum memory IF: 2,909
  Autorzy:
  Michał Dąbrowski, Matuesz Mazelanik, Michał Parniak, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2018, tom: 98, strony: 42126), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.98.042126 - link do publikacji
 8. Real-time ghost imaging of Bell-nonlocal entanglement between a photon and a quantum memory
  Autorzy:
  M. Mazelanik, A. Leszczyński, M. Lipka, M. Parniak
  Status:
  Złożone
 9. Massively-multiplexed generation of Bell-type entanglement using a quantum memory IF: 4,684
  Autorzy:
  M. Lipka, M. Mazelanik, A. Leszczyński, W. Wasilewski, M. Parniak
  Czasopismo:
  Communications Physics (rok: 2021, ), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1038/s42005-021-00551-1 - link do publikacji