Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozumienie nowych znaczeń metaforycznych w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych

2017/25/N/HS2/00615

Słowa kluczowe:

dwujęzyczność metafora semantyka rozumienie języka

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
  • HS2_7: Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Jankowiak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 146 364 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-15

Zakończenie projektu: 2022-02-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.