Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych

2017/24/C/ST8/00400

Słowa kluczowe:

nanowłókna węglowe nanorurki węglowe elektrostymulacja

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Benko 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATINA 1 - ogłoszony 2016-12-15

Przyznana kwota: 887 297 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-11-13

Zakończenie projektu: 2022-11-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Conductive All-Carbon Nanotube Layers: Results On Attractive Physicochemical, Anti-Bacterial, Anticancer And Biocompatibility Properties IF: 5,88
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, David Medina-Cruz, Joanna Duch, Tadeusz Popiela, Sebastian Wilk, Marta Bińczak, Marek Nocuń, Elżbieta Menaszek, Luke D. Geoffrion, Grégory Guisbiers, Andrzej Kotarba, and Thomas J. Webster
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: C (rok: 2020, tom: 120, strony: 111703), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2020.111703 - link do publikacji
 2. Covalently bonded surface functional groups on carbon nanotubes: from molecular modeling to practical applications IF: 7,79
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Joanna Duch, Marta Gajewska, Mateusz Marzec, Andrzej Bernasik, Marek Nocuń, Witold Piskorz, Andrzej Kotarba
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2021, tom: 13, strony: 10152-10166), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NR09057C - link do publikacji
 3. Nanocarrier drug resistant tumor interactions: novel approaches to fight drug resistance in cancer
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, David Medina-Cruz, Ada Vernet-Crua, Catherine P. O'Connell, Mał0gorzata Świętek, Hamed Barabadi, Muthupandian Saravanan, Thomas J. Webster
  Czasopismo:
  Cancer Drug Resistance (rok: 2021, tom: 4, strony: n/a), Wydawca: OAE Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.20517/cdr.2020.81 - link do publikacji
 4. Novel synthesis method combining a foaming agent with freeze-drying to obtain hybrid highly macroporous bone scaffolds IF: 6,115
  Autorzy:
  Paulina Kazimierczak, Aleksandra Benko, Krzysztof Palka, Cristina Canal, Dorota Kolodynska, Agata Przekora
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science & Technology (rok: 2020, tom: 43, strony: 52-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmst.2020.01.006 - link do publikacji
 5. Conductive All-Carbon Nanotube Layers: Results On Attractive Physicochemical, Anti-Bacterial, Anticancer And Biocompatibility Properties IF: 6,638
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, David Medina-Cruz, Joanna Duch, Tadeusz Popiela, Sebastian Wilk, Marta Bińczak, Marek Nocuń, Elżbieta Menaszek, Luke D. Geoffrion, Grégory Guisbiers, Andrzej Kotarba, and Thomas J. Webster
  Czasopismo:
  Acta Biomaterialia , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Novel chitosan/agarose/hydroxyapatite nanocomposite scaffold for bone tissue engineering applications: comprehensive evaluation of biocompatibility and osteoinductivity with the use of osteoblasts and mesenchymal stem cells IF: 4,471
  Autorzy:
  Paulina Kazimierczak, Aleksandra Benko, Marek Nocun, Agata Przekora
  Czasopismo:
  International Journal of Nanomedicine (rok: 2019, tom: 14, strony: 6615—6630), Wydawca: Dove press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/IJN.S217245 - link do publikacji
 7. Covalently bonded surface functional groups on carbon nanotubes: from molecular modeling to practical applications IF: 6,895
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Joanna Duch, Marta Gajewska, Marek Nocuń, Witold Piskorz, Andrzej Kotarba
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2021, tom: 13, strony: 10152-10166), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NR09057C - link do publikacji
 8. Ion-exchanging dialysis as an effective method for protein entrapment in curdlan hydrogel IF: 4,959
  Autorzy:
  Katarzyna Klimek, Aleksandra Benko, Krzysztof Pałka, Grazyna Ginalska
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2019, tom: 105, strony: 110025), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2019.110025 - link do publikacji
 9. Superabsorbent curdlan-based foam dressings with typical hydrocolloids properties for highly exuding wound management IF: 5,88
  Autorzy:
  Michal Wojcik, Paulina Kazimierczak, Aleksandra Benko, Krzysztof Palka, Vladyslav Vivcharenko, Agata Przekora
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering C (rok: 2021, tom: 124, strony: 112068), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2021.112068 - link do publikacji
 10. Addition of carbon nanotubes to electrospun polyacrylonitrile as a way to obtain carbon nanofibers with desired properties IF: 3,193
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Marek Nocuń, Marta Gajewska, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability (rok: 2019, tom: Volume 161, strony: 260-276), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymdegradstab.2019.01.033 - link do publikacji
 11. Elastic and biodegradable chitosan/agarose film revealing slightly acidic pH for potential applications in regenerative medicine as artificial skin graft IF: 5,162
  Autorzy:
  Vladyslav Vivcharenko, Aleksandra Benko, Krzysztof Palka, Michal Wojcik, Agata Przekora
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2020, tom: 164, strony: 172-183), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2020.07.099 - link do publikacji
 12. Novel synthesis method combining a foaming agent with freeze-drying to obtain hybrid highly macroporous bone scaffolds IF: 5,04
  Autorzy:
  Paulina Kazimierczak, Aleksandra Benko, Krzysztof Palkac, Cristina Canal, Dorota Kolodynska, Agata Przekora
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science & Technology (rok: 2020, tom: 43, strony: 52-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmst.2020.01.006 - link do publikacji
 1. Electrical and biological performance of oxygen and nitrogen modified CNTs
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Tadeusz Popiela, Sebastian Wilk, Marek Nocuń, Marta Bińczak, Elżbieta Menaszek, David Medina Cruz, Thomas J. Webster
  Konferencja:
  28th Annual Conference 'Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine' (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 43748
  Status:
  Opublikowana
 2. Physicochemical and electrochemical determinants of the CNTs biocompatibility, antibacterial and anti-cancer properties
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, David Medina-Cruz, Joanna Duch, Tadeusz Popiela, Sebastian Wilk, Marta Bińczak, Marek Nocuń, Elżbieta Menaszek, Luke D. Geoffrion, Grégory Guisbiers, Andrzej Kotarba, and Thomas J. Webster
  Konferencja:
  UK-Poland Bioinspired Materials Conference (rok: 2020, ), Wydawca: n/a
  Data:
  konferencja 44158
  Status:
  Opublikowana
 3. Carbon nanotubes - modified scaffolds for tissue engineering purposes
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Sebastian Wilk, David Medina-Cruz, Elżbieta Menaszek, Marek Nocuń, Ebrahim Mostafavi, Thomas J. Webster
  Konferencja:
  World Biomaterials Congress (rok: 2020, ), Wydawca: n/a
  Data:
  konferencja 44176
  Status:
  Opublikowana
 4. Collagen extraction from the mice tail and its successive electrospinning
  Autorzy:
  Sebastian Wilk, Michał Dziadek, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Aleksandra Benko
  Konferencja:
  30th Annual Conference: Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2021, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 44483
  Status:
  Opublikowana
 5. Impact of carbon nanoforms on HIPSc derived cardiomyocytes
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Kalina Andrysiak, Aneta Fraczek-Szczypta, Jacek Stepniewski, Jozef Dulak
  Konferencja:
  27th Annual Conference: Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 43384
  Status:
  Opublikowana
 1. Green Nanotechnology-based Platforms for Cardiovascular Tissue Regeneration
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Linh B. Truong, David Medina-Cruz, Ebrahim Mostafavi, Jorge L. Cholula-Díaz, and Thomas J. Webster
  Książka:
  Tissue Engineering (rok: 2021, tom: n/a, strony: n/a), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 2. Green nanotechnology in cardiovascular tissue engineering
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Linh B. Truong, David Medina-Cruz, Ebrahim Mostafavi, Jorge L. Cholula-Díaz, and Thomas J. Webster
  Książka:
  Tissue Engineering (rok: 2022, tom: 1, strony: 237-281), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Chapter 23 - Nanobiosensors for theranostic applications
  Autorzy:
  Ada Vernet-Crua, David Medina-Cruz, Ebrahim Mostafavi, Aleksandra Benko, Jorge Lui, Cholula-Diaz, Muthupandian Saravanan, Hossein Vahidi, Hamed Barabadi, Thomas J.Webster
  Książka:
  Handbook on Nanobiomaterials for Therapeutics and Diagnostic Applications (rok: 2021, tom: 1, strony: 511-543), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana