Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie.

2016/23/N/ST3/03820

Słowa kluczowe:

magnetyki twarde materiały metastabilne strukturalnie anizotropia magnetokrystaliczna krystalizacja

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Andrzej Musiał 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 142 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-03

Zakończenie projektu: 2021-07-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Magnetic properties of Hf2(FexCo1−x)11B (x = 0.2, 0.4) alloys synthesized from structurally metastable phases IF: 2,717
  Autorzy:
  A. Musiał, J. Kováč, Z. Śniadecki
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2020, tom: 514, strony: 167008), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2020.167008 - link do publikacji
 2. Tuning of the magnetic properties of Hf2Co11B alloys through a combined high pressure torsion and annealing treatment IF: 3,779
  Autorzy:
  A. Musiał, Z. Śniadecki, N. Pierunek, Yu. Ivanishenko, D. Wang, M.H. Fawey, B. Idzikowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 787, strony: 794-800), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.02.098 - link do publikacji
 3. Structural transformation and magnetic properties of (Fe0.7Co0.3)2B alloys doped with 5d elements: A combined first-principles and experimental study IF: 5,316
  Autorzy:
  A. Musiał, W. Marciniak, Z. Śniadecki, M. Werwiński, B. Idzikowski, A. Grabias, M. Kopcewicz, J. Marcin, J. Kováč
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona