Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen

2016/23/B/ST5/00532

Słowa kluczowe:

Magazynowanie wodoru Magazynowanie metanu Adsorpcja CO2 Adsorpcja C6H6

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Choma 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 090 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-07

Zakończenie projektu: 2020-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Benzene adsorption on synthesized and commercial metal–organic frameworks IF: 1,858
  Autorzy:
  Sylwia Gwardiak, Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of Porous Materials (rok: 2019, tom: 26, strony: 775-783), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10934-018-0678-0 - link do publikacji
 2. Major advances in the development of ordered mesoporous materials IF: 5,996
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2020, tom: 56, strony: 7836-7848), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CC02840A - link do publikacji
 3. Adsorpcja wybranych barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych materiałach węglowych otrzymanych z prekursorów polimerowych IF: 0,603
  Autorzy:
  Marzena Czubaszek, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2017, tom: 39, nr 2, strony: 44995), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski
  Status:
  Opublikowana
 4. Development of activated graphene-MOF composites for H2 and CH4 adsorption IF: 1,731
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Adsorption Journal of the International Adsorption Society (rok: 2019, tom: 25, strony: 521-528), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-019-00024-6 - link do publikacji
 5. Materiały kompozytowe MOF-grafen
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2017, tom: 71, nr 9-10, strony: 671-693), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 6. Mechanochemical synthesis of three-component graphene oxide/ordered mesoporous carbon/metal-organic framework composites IF: 6,361
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jenjira Phuriragpitikhon, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2020, tom: 577, strony: 163-172), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2020.05.080 - link do publikacji
 7. Recent advances in the development and applications of biomass-derived carbons with uniform porosity IF: 11,301
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jenjira Phuriragpitikhon, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry (rok: 2020, tom: 8, strony: 18464-18491), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ta05094f - link do publikacji
 8. Analiza porowatości materiałów węglowych z jednoczesnym wykorzystaniem danych adsorpcji azotu i dwutlenku węgla IF: 0,603
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Jacek Jagiełło, Kamila Stachurska, Marcin Kloske, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2017, tom: 39 nr 3, strony: 44992), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski
  Status:
  Opublikowana
 9. Badania adsorpcji wybranych barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych materiałach węglowych w warunkach dynamicznych IF: 0,603
  Autorzy:
  Marzena Czubaszek, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2018, tom: 40 nr 3, strony: 44993), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski
  Status:
  Opublikowana
 10. Gas adsorption properties of hybrid graphene-MOF materials IF: 5,091
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2018, tom: 514, strony: 801-813), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2017.11.049 - link do publikacji
 11. Graphene-containing microporous composites for selective CO2 adsorption IF: 4,182
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2020, tom: 292, strony: 44933), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.109761 - link do publikacji
 12. High benzene adsorption capacity of micromesoporous carbon spheres prepared from XAD-4 resin beads with pores protected effectively by silica IF: 3,442
  Autorzy:
  Łukasz Osuchowski, Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2019, tom: 54, strony: 13892-13900), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-019-03869-y - link do publikacji
 13. Mechanochemical synthesis of highly porous materials IF: 14,356
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Sylwia Borysiuk, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Materials Horizons (rok: 2020, tom: 7, strony: 1457-1473), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0MH00081G - link do publikacji
 14. Otrzymywanie i właściwości adsorpcyjne sieci metaloorganicznych
  Autorzy:
  Sylwia Szeligowska, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2017, tom: 71, nr 5-6, strony: 299-322), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 15. Ultrahigh benzene adsorption capacity of graphene-MOF composite fabricated via MOF crystallization in 3D mesoporous graphene IF: 4,182
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 279, strony: 387-394), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.01.022 - link do publikacji
 16. Effect of graphene oxide on the adsorption properties of ordered mesoporous carbons toward H2, C6H6, CH4 and CO2 IF: 3,649
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2018, tom: 261, strony: 105-110), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 17. Highly porous carbons obtained by activation of polypyrrole/reduced graphene oxide as effective adsorbents for CO2, H2 and C6H6 IF: 1,858
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Łukasz Osuchowski, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of Porous Materials (rok: 2018, tom: 25, strony: 621-627), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10934-017-0475-1 - link do publikacji
 18. Możliwości wykorzystania polianiliny w mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) do oznaczania trójfenyloarsyny w osadach dennych Morza Bałtyckiego IF: 0,603
  Autorzy:
  Daniel Dziedzic, Jakub Nawała, Stanisław Popiel, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2017, tom: 39 nr 4, strony: 45186), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski
  Status:
  Opublikowana
 19. Tailoring surface and structural properties of composite materials by coupling Pt-decorated graphene oxide and ZIF-8-derived carbon IF: 4,439
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 459, strony: 760-766), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.08.062 - link do publikacji
 20. Właściwości porowatych materiałów węglowych otrzymywanych metodą mechanochemiczną
  Autorzy:
  Sylwia Borysiuk, Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2020, tom: 74, nr 5-6, strony: 339-369), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. High benzene adsorption capacity of metal-organic framework/graphene composite
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21 września 2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Polypyrrole-based microporous carbons prepared in the presence of organic salts
  Autorzy:
  Aleksandra Dziura, Robert Dziura, Anna Drzewińska, Jerzy Choma
  Konferencja:
  The World Conference of Carbon 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Carbon
  Data:
  konferencja 1-6 lipca 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Gas adsorption properties of mesoporous graphene-MOF composites
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma
  Konferencja:
  The World Conference of Carbon 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Carbon
  Data:
  konferencja 1-6 lipca 2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Enhanced room-temperature hydrogen adsorption on Pt-doped ZIF-8- derived carbon/graphene oxide composites
  Autorzy:
  Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Material (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Data:
  konferencja 15-19 maja 2018
  Status:
  Opublikowana