Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przemiany wybranych pierwiastków (metali i metaloidów) podczas migracji na drodze emitor - powietrze - gleba

2016/23/B/ST10/02789

Słowa kluczowe:

PM depozycja specjacja chemiczna pierwiastków zanieczyszczenie gleby charakterystyka magnetyczna i mineralogiczna

Deskryptory:

 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wioletta Rogula-Kozłowska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 662 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-24

Zakończenie projektu: 2021-02-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Waga analityczna.
 2. Wytrząsarka obrotowa.
 3. Wielopomiarowy miernik GrayWolf.
 4. Komputer stacjonarny.
 5. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 8 065 PLN
 6. Zestaw do poboru i pomiaru depozycji atmosferycznej wraz z układem do kondycjonowania. Za kwotę 40 000 PLN
 7. UPS - zasilanie bezprzerwowe zabezpieczające pracę elektronowego mikroskopu skaningowego w sytuacji awarii zasilania energetycznego. Za kwotę 31 000 PLN
 8. Zestaw do poboru odkrywek glebowych wraz z zestawem skrzyń do ich transportu i zainstalowania na stanowisku doświadczalnym. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Geochemical and Mineralogical Characteristics of Airborne Particulate Matter in Relation to Human Health Risk IF: 2,38
  Autorzy:
  M. Rachwał, M. Wawer, M. Jabłońska, W. Rogula-Kozłowska, P. Rogula-Kopiec
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2020, tom: 10, strony: art. nr 866 (19 stron)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min10100866 - link do publikacji
 2. Magnetic Susceptibility of Spider Webs and Dust: Preliminary Study in Wrocław, Poland IF: 2,38
  Autorzy:
  R. Rutkowski, J.S. Bihałowicz, M. Rachwał, W. Rogula-Kozłowska, J. Rybak
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2020, tom: 10, strony: Art. nr 1018 (11 stron)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min10111018 - link do publikacji
 1. Geochemiczne i magnetyczne właściwości pyłu zawieszonego w powietrzu w odniesieniu do zagrożenia zdrowia ludzkiego
  Autorzy:
  Marzena Rachwał, Wioletta Rogula-Kozłowska, Małgorzata Wawer, Patrycja Rogula-Kopiec, Magdalena Kaczorowska
  Konferencja:
  XI Konferencja Naukowa Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
  Data:
  konferencja 2019-10-22-25
  Status:
  Opublikowana
 2. Magnetic Response of Airborne Metal Contaminants Captured by Spider Webs
  Autorzy:
  Marzena RACHWAŁ, Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, and Justyna RYBAK
  Konferencja:
  16th Castle Meeting New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 10-16 czrwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Unusually high concentrations of NaCl in non-marine aerosol
  Autorzy:
  M. JABŁOŃSKA, J. JANECZEK, E. TEPER, D. SMOŁKA-DANIELOWSKA, M. SZCZYRBA
  Konferencja:
  Goldschmidt2020 (rok: 2020, ), Wydawca: Geochemical Society and European Association of Geochemistry
  Data:
  konferencja 21-26 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Lead speciation in ambient urban air
  Autorzy:
  E. TEPER, M. JABŁOŃSKA, J. JANECZEK, M. RACHWAŁ, W. ROGULA-KOZŁOWSKA
  Konferencja:
  Goldschmidt2020 (rok: 2020, ), Wydawca: Geochemical Society and European Association of Geochemistry
  Data:
  konferencja 21-26 czerwiec
  Status:
  Opublikowana