Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metody i narzędzia lingwistyki korpusowej w badaniach bibliografii polskich wydawnictw zwartych z lat 1997-2017.

2016/23/B/HS2/01323

Słowa kluczowe:

dane bibliograficzne korpus krótkich tekstów klasyfikacja automatyczna stylometria analiza językowa tytułów książek

Deskryptory:

  • HS2_4: Bibliologia i informatologia
  • ST6_10: Technologie i systemy informatyczne, bazy danych, technologie internetowe w tym wyszukiwanie informacji i biblioteki cyfrowe
  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Adam Pawłowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 263 779 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-18

Zakończenie projektu: 2021-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.