Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Walidacja nowego modelu izotermy adsorpcji, na wybranych przykładach adsorpcji jonów metali z roztworów wodnych.

2016/23/D/ST8/00668

Słowa kluczowe:

adsorpcja modelowanie izoterma kinetyka

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marek Wojnicki 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 439 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-18

Zakończenie projektu: 2021-12-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Eco-friendly synthesis of carbon dot by hydrothermal method for metal ions salt identification IF: 3,623
  Autorzy:
  Hasan Shabbir, Tomasz Tokarski, Ditta Ungor, Marek Wojnicki
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 44939), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14247604 - link do publikacji
 2. Palladium(II) Chloride Complex Ion Recovery from Aqueous Solutions Using Adsorption on Activated Carbon IF: 2,323
  Autorzy:
  Marek Wojnickia, Robert P. Socha, Zbigniew Pędzich, Krzysztof Mech, Tomasz Tokarski, Krzysztof Fitzner.
  Czasopismo:
  Journal of Chemical & Engineering Data (rok: 2018, tom: 63, strony: 702-711), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jced.7b00885 - link do publikacji
 3. Quantum materials made in microfluidics - critical review and perspective IF: 13,07
  Autorzy:
  Wojnicki, Marek; Hessel, Volker
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2022, tom: 438, strony: 44938), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2022.135616 - link do publikacji
 4. Separation and immobilization of vanadium from industrial fly ash as insoluble inorganic pigment. IF: 0,697
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Karol Czubajewski, Marek Wojnicki
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2020, tom: 65, strony: 901-909), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2020.132837 - link do publikacji
 5. The kinetic studies of gold(III) chloride complex adsorption mechanism from an aqueous and semi-aqueous system. IF: 4,513
  Autorzy:
  Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Robert P. Socha, Zbigniew Pędzich, Stanisław Małecki,
  Czasopismo:
  Journal of Moleular liquids (rok: 2019, tom: 278, strony: 43-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2019.01.028Get - link do publikacji
 6. The mechanism of adsorption of Rh(III) bromide complex ions on activated carbon IF: 4,412
  Autorzy:
  Marek WOJNICKI, Andrzej Krawontka, Konrad Wojtaszek, Katarzyna SKIBIŃSKA, Edit Csapó, Zbigniew PĘDZICH, Agnieszka PODBORSKA, Przemysław Kwolek
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 2613, strony: 44944), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26133862 - link do publikacji
 7. Spectrophotometric analysis of the kinetic of Pd(II) chloride complex ions sorption process from diluted aqua solutions using commercially available activated carbon. IF: 0,571
  Autorzy:
  Marek Wojnicki
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62, strony: 2403-2409), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0354 - link do publikacji
 8. Zero waste, single step methods of fabrication of reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles. IF: 7,053
  Autorzy:
  Marek Wojnicki, Beata Michorczyk, Konrad Wojtaszek, Dawid Kutyła, Karolina Kołczyk-Siedlecka, Stanisław Małecki, Angelika Wrzesińska, Marcin Kozanecki, Przemysław Kwolek, Marta Gajewska, Robert P. Socha, Edit Csapó, Marc Escribà-Gelonch, Volker Hessel
  Czasopismo:
  Sustainable Materials and Technologies (rok: 2022, tom: 31, strony: e00387), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.susmat.2022.e00387 - link do publikacji
 9. Study on kinetics and mechanism of Re(VII) ion adsorption using commercially available activated carbon IF: 4,35
  Autorzy:
  Karolina Kołczyk, Robert P. Socha, Xuegeng Yang, Kerstin Eckert, Marek Wojnicki
  Czasopismo:
  Hydrometallurgy , Wydawca: elsverier
  Status:
  Złożona
 10. Batch reactor vs. flow column – Mechanistic investigation and modeling of Au(III) ions adsorption from aqueous solutions containing Ni2+, Na+, Cl− and ClO4− as impurities IF: 7,59
  Autorzy:
  Marek Wojnicki, Pierrick Nabec,Magdalena Luty–Błocho, Robert Socha, Xuegeng Yang, Zbigniew Pędzich
  Czasopismo:
  Sustainable Materials and Technologies (rok: 2020, tom: 23, strony: 44938), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.susmat.2019.e00142 - link do publikacji
 11. Kinetic modeling of the adsorption process of Pd(II) complex ions onto activated carbon IF: 1,264
  Autorzy:
  Marek Wojnicki, Krzysztof Fitzner
  Czasopismo:
  Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (rok: 2018, tom: 124, strony: 453-468), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11144-018-1412-2 - link do publikacji