Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie wysokosprawnych układów katalityczno-procesowych dla reakcji tandemowych/kaskadowych. Przykładowe zastosowania w dynamicznym rozdzaile kinetycznym mieszanin racemicznych.

2016/23/B/ST8/00627

Słowa kluczowe:

procesy z reakcjami kaskadowymi/tandemowymi ciągłe mikroreaktory chemiczne SpinChem reaktor dynamiczny rozdział kinetyczny (DKR) układy wielokatalityczne

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Jarzębski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 877 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-09

Zakończenie projektu: 2021-11-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 1. Catalytic Functionalized Structured Monolithic Micro-/Mesoreactors: Engineering, Properties, and Performance in Flow Synthesis: An Overview and Guidelines
  Autorzy:
  K. Szymańska, A. Ciemięga, K. Maresz, W. Pudło, J. Malinowski, J. Mrowiec-Białoń, A. B. Jarzębski,
  Czasopismo:
  Frontiers in Chemical Engineering (rok: 2021, tom: 3, strony: 789102), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fceng.2021.789102 - link do publikacji
 2. Rotating bed reactor packed with heterofunctional structured silica-supported lipase. Developing an effective system for the organic solvent and aqueous phase reactions IF: 4,55
  Autorzy:
  D. Kowalczykiewicz, K. Szymańska, D. Gillner, A.B. Jarzębski
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2021, tom: 312, strony: 110789), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2020.110789 - link do publikacji
 3. Engineering and performance of ruthenium complexes immobilized on mesoporous siliceous materials as racemization catalysts IF: 3,52
  Autorzy:
  M. Heba, D. Stradomska, K. Szymańska, A. Jarzębski, K. Ambroziak, M. Masternak, A. Kolanowska, W. Pudło, N. Kuźnik
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2021, tom: 11, strony: 316), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal11030316 - link do publikacji
 4. Continuous flow kinetic resolution of a non-equimolar mixture of diastereoisomeric alcohol using a structured monolithic enzymatic microreactor IF: 4,641
  Autorzy:
  D. Strub, K. Szymańska, Z. Hrydziuszko, J. Bryjak, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Reaction Chemistry & Engineering (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8RE00177D - link do publikacji
 5. Lipase immobilized on MCFs as biocatalysts for kinetic and dynamic kinetic resolution of sec-alcohols IF: 3,52
  Autorzy:
  D. Stradomska, M. Heba, A. Czernek, A N. Kuźnik, D. Gillner, K. Maresz, W. Pudło, A. Jarzębski, K. Szymańska
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2021, tom: 11(4), strony: 518), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal11040518 - link do publikacji
 1. Dynamiczny rozdział kinetyczny (rac)-fenyloetanolu
  Autorzy:
  D. Stradomska, M. Zaufał, K. Szymańska, N. Kuźnik, A. Jarzębski
  Konferencja:
  Nowe trendy w badaniach naukowych (rok: 2021, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 26-28.02.2021
  Status:
  Opublikowana
 2. Immobilizowane kompleksy rutenu na nosnikach krzemionkowych i węglowych
  Autorzy:
  M. Heba, D. Stradomska, N. Kuźnik
  Konferencja:
  e-Zjazd Wiosenny SSPTChem 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 27-29.05.2021
  Status:
  Opublikowana
 3. Nanocząstki palladu osadzone na monolitach krzeminkowych jako katalizatory racemizacji amin
  Autorzy:
  D. Stradomska, K. Szymańska, A. Jarzebski
  Konferencja:
  VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 9-10.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanostructured monolithic microreactors for ultra fast synthesis of fine chemicals
  Autorzy:
  K.Szymańska, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski
  Konferencja:
  23rd Polish conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 2-5.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Ultra fast synthesis of fine chemicals
  Autorzy:
  Katarzyna Szymańska, Julita Mrowiec-Białoń, Andrzej Jarzębski
  Konferencja:
  LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 20-22.03.2019
  Status:
  Opublikowana
 6. Enzymatic chiral cyanohydrins synthesis in continuous flow microreactor
  Autorzy:
  D. Stradomska, J. Coloma, U. Hanefeld, K. Szymańska
  Konferencja:
  Symbioza (rok: 2021, ), Wydawca: Faculty of Biology, University of Warsaw
  Data:
  konferencja 21-23.05.2021
  Status:
  Opublikowana
 7. Kompleksy metali jako katalizatory racemizacji w dynamicznym rozdziale kinetycznym
  Autorzy:
  M. Zaufal, D. Stradomska, N. Kuźnik
  Konferencja:
  Dokonania naukowe doktorantów, edycja VII (rok: 2019, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 06.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Chelatujące ligandy azotowo-tlenowe, a ich szerokie zastosowanie
  Autorzy:
  M. Zaufal, K. Bakalorz, A. Kuźnik, S. Skubisz, N. Kuźnik
  Konferencja:
  Dokonania naukowe doktorantów, edycja VII (rok: 2019, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 06.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 9. Dynamic kinetic resolution of primary amines using rotating bed reactor
  Autorzy:
  Dominika Stradomska, Katarzyna Szymańska, Andrzej Jarzębski
  Konferencja:
  8th Intercollegiate Biotechnology Symposium "Symbioza" (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Biologi UW
  Data:
  konferencja 17-19. 05.2019
  Status:
  Opublikowana
 10. Dynamiczny rozdział kinetyczny (rac)-fenyloetanolu
  Autorzy:
  D. Stradomska, M. Zaufal, K. Szymańska, N. Kuźnik, A. Jarzębski
  Konferencja:
  Nowe trendy w badaniach naukowych (rok: 2021, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 26-28.02.2021
  Status:
  Opublikowana
 11. Hierarchically structured continuous monolithic microreactors: application potential in biotransformations
  Autorzy:
  K. Szymańska, A.Jarzębski
  Konferencja:
  The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 25-27. 06.2018
  Status:
  Opublikowana
 12. Kinetic resolution of phenylethylamine using rotating bed reactor
  Autorzy:
  Dominika Stradomska, Katarzyna Szymańska, Andrzej Jarzebski
  Konferencja:
  8th edition of the conference for young scientists "Science beyond disciplines" (rok: 2019, ), Wydawca: Harit
  Data:
  konferencja 19-20.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 13. Zastosowanie enzymów w dynamicznym rozdziale kinetycznym
  Autorzy:
  M. Heba, D. Stradomska, N. Kuźnik
  Konferencja:
  V Konferencja naukowa ENZYMOS, Enzymy w nauce i przemyśle (rok: 2021, ), Wydawca: TYGIEL
  Data:
  konferencja 05.02.2021
  Status:
  Opublikowana
 14. Continuous flow kinetic resolution of diastereoisomeric alcohol using structures monolithic enzymatic microreactor
  Autorzy:
  D. Strub, K. Szymańska, Z. Hrydziuszko, J. Bryjak, A. Jarzębski
  Konferencja:
  23rd Polish conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 2-5.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 15. Nanocząsteczki palladu osadzone na krzemionce-heterogeniczne katalizatory racemizacji amin
  Autorzy:
  S. Stradomska, K.Szymańska, A. Jarzębski
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami - VII Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 14.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 16. The catalytic dynamic kinetic resolution of secondary alcohols
  Autorzy:
  D. Bochenek, M.Zaufal, N. Kuźnik, D. Gillner, A. Jarzębski
  Konferencja:
  The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 25-27.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 17. Zastosowanie enzymów w dynamicznym rozdziale kinetycznym
  Autorzy:
  M. Heba, D. Stradomska, N. Kuźnik
  Konferencja:
  Enzymos (rok: 2021, ), Wydawca: Tygiel
  Data:
  konferencja 05.02.2021
  Status:
  Opublikowana
 18. Chemical and enzymatic methods for the synthesis of levulinic acid esters
  Autorzy:
  D. Gillner, M. Przypis, D. Kowalczykiewicz, P.Wójcik, K. Matuszek, A. Chrobok, K. Szymańska, A. Jarzębski
  Konferencja:
  The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 25-27.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 19. Immobilizowane kompleksy rutenu jako heterogeniczne katalizatory racemizacji
  Autorzy:
  M.Heba, D. Stradomska, N. Kuźnik
  Konferencja:
  XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność Kluczem rozwoju" (rok: 2021, ), Wydawca: TYGIEL
  Data:
  konferencja 25-28.03.2021
  Status:
  Opublikowana
 20. Synteza biologicznie aktywnych pochodnych alfa-aminobisfosfonianów
  Autorzy:
  M. Zaufal, K. Juszczak, A. Kuźnik
  Konferencja:
  Dokonania naukowe doktorantów, edycja VII (rok: 2019, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 06.04.2019
  Status:
  Opublikowana