Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych oraz fotokatalitycznych nanokompozytów TiO2 opartych na ferrytach spinelowych i heksagonalnych do utleniania zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej.

2016/23/D/ST5/01021

Słowa kluczowe:

ferryty nanocząstki magnetyczne TiO2 fotokataliza

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Zielińska-Jurek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 408 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-18

Zakończenie projektu: 2019-07-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. The effect of ionic strength, concentration and precursor type on magnetic properties of cobalt ferrite nanoparticles IF: 4,175
  Autorzy:
  Izabela Malinowska, Zuzanna Sobczak, Tomasz Klimczuk, Anna Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 2. Design and Application of Magnetic Photocatalysts for Water Treatment. The Effect of Particle Charge on Surface Functionality IF: 3,465
  Autorzy:
  Anna Zielińska-Jurek, Zuzanna Bielan, Szymon Dudziak, Izabela Wolak, Zuzanna Sobczak, Tomasz Klimczuk, Grzegorz Nowaczyk, Jan Hupka
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2017, tom: 7, strony: 44944), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal7120360 - link do publikacji
 3. UV-Vis-Induced Degradation of Phenol over Magnetic Photocatalysts Modified with Pt, Pd, Cu and Au Nanoparticles IF: 3,504
  Autorzy:
  Izabela Wysocka, Ewa Kowalska, Konrad Trzciński, Marcin Łapiński, Grzegorz Nowaczyk, Anna Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 44946), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8010028 - link do publikacji
 4. Morphology, Photocatalytic and Antimicrobial Properties of TiO2 Modified with Mono- and Bimetallic Copper, Platinum and Silver Nanoparticles IF: 4,034
  Autorzy:
  Izabela Wysocka, Ewa Kowalska, Jacek Ryl, Grzegorz Nowaczyk, Anna Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2019, tom: 9, strony: 44949), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano9081129 - link do publikacji
 1. Magnetyczne fotokatalizatory na bazie TiO2 do degradacji zanieczyszczeń w fazie wodnej
  Autorzy:
  Zuzanna Bielan, Anna Zielińska-Jurek
  Książka:
  Problematyka z zakresu naukośrodowisku–przegląd i badania (rok: 2019, tom: 1, strony: 100-123), Wydawca: Wydawnictwo TYGIEL
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza i charakterystyka nanokompozytów TiO2 o właściwościach magnetycznych do degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej
  Autorzy:
  Eryka Mrotek, Izabela Malinowska, Anna Zielińska-Jurek
  Książka:
  Problematyka z zakresu naukośrodowisku–przegląd i badania (rok: 2019, tom: 1, strony: 124-136), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
  Status:
  Opublikowana