Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby

2016/23/B/NZ8/00564

Słowa kluczowe:

rośliny inwazyjne biomasa roślin związki fenolowe mikroorganizmy glebowe właściwości fizykochemiczne gleby

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_4: Różnorodność biologiczna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Stefanowicz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 955 156 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-06

Zakończenie projektu: 2021-09-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Functional traits predict resident plant response to Reynoutria japonica invasion in riparian and fallow communities in southern Poland IF: 3,276
  Autorzy:
  Woch MW, Kapusta P, Stanek M, Zubek S, Stefanowicz AM
  Czasopismo:
  AoB Plants (rok: 2021, tom: 13, strony: -), Wydawca: Oxford Academic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/aobpla/plab035 - link do publikacji
 2. Invasive plant Reynoutria japonica produces large amounts of phenolic compounds and reduces the biomass but not activity of soil microbial communities IF: 6,551
  Autorzy:
  Stefanowicz AM, Kapusta P, Stanek M, Frąc M, Oszust K, Woch MW, Zubek S
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2021, tom: 767, strony: 145439), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2021.145439 - link do publikacji
 3. Large differences in biomass quantity and quality between invasive Reynoutria japonica and resident vegetation are not reflected in topsoil physicochemical properties IF: 4,336
  Autorzy:
  Stefanowicz AM, Banaś A, Stanek M, Woch MW, Zubek S
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2020, tom: 368, strony: 114307), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2020.114307 - link do publikacji
 4. Reynoutria japonica invasion negatively affects arbuscular mycorrhizal fungi communities regardless of the season and soil conditions IF: 4,046
  Autorzy:
  Zubek S, Kapusta P, Stanek M, Woch MW, Błaszkowski J, Stefanowicz AM
  Czasopismo:
  Applied Soil Ecology (rok: 2022, tom: 169, strony: 104152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsoil.2021.104152 - link do publikacji
 5. Contrasting effects of extracts from invasive Reynoutria japonica on soil microbial biomass, activity, and community structure IF: 3,133
  Autorzy:
  Anna M. Stefanowicz, Magdalena Frąc, Karolina Oszust, Małgorzata Stanek
  Czasopismo:
  Biological Invasions , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Factors of the variation in vegetation invaded by Reynoutria japonica Houtt.
  Autorzy:
  Woch MW, Stanek M, Zubek S, Stefanowicz AM
  Konferencja:
  62nd Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science "Vegetation Science and Biodiversity Research" (rok: 2019, ), Wydawca: International Association for Vegetation Science
  Data:
  konferencja 2019-07-14-19
  Status:
  Opublikowana
 2. Skład taksonomiczny zbiorowisk bakterii zasiedlających
  Autorzy:
  Oszust K, Frąc M, Stefanowicz AM
  Konferencja:
  IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
  Data:
  konferencja 27-28 czerwca 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Soil microbial community structure rather than its function responded to Reynoutria japonica invasion
  Autorzy:
  Stefanowicz AM, Stanek M, Woch MW, Zubek S
  Konferencja:
  62nd Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science "Vegetation Science and Biodiversity Research" (rok: 2019, ), Wydawca: International Association for Vegetation Science
  Data:
  konferencja 2019-07-14-19
  Status:
  Opublikowana
 4. Taxonomic composition of microfungal communities in organic layer under Japanese knotweed
  Autorzy:
  Oszust K, Frąc M, Stefanowicz AM
  Konferencja:
  18th Congress of European Mycologists (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Mycological Society
  Data:
  konferencja 16-21 września 2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Czy gatunki roślin naczyniowych mogą przetrwać inwazję Reynoutria japonica Houtt?
  Autorzy:
  Woch MW, Stanek M, Zubek S, Stefanowicz AM
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic" (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne i Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
  Data:
  konferencja 2019-07-01-07
  Status:
  Opublikowana
 6. Microbial functional diversity of soil under Japanese knotweed (Reynoutria japonica)
  Autorzy:
  Karolina Oszust, Magdalena Frąc, Anna M Stefanowicz
  Konferencja:
  12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 17th-19th September 2018
  Status:
  Opublikowana
 7. The impact of Reynoutria japonica invasion on arbuscular mycorrhizal fungi communities
  Autorzy:
  Zubek S, Stanek M, Błaszkowski J, Woch MW, Kapusta P, Stefanowicz AM
  Konferencja:
  62nd Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science "Vegetation Science and Biodiversity Research" (rok: 2019, ), Wydawca: International Association for Vegetation Science
  Data:
  konferencja 2019-07-14-19
  Status:
  Opublikowana
 8. Zmiany mykobiomu gleby w wyniku inwazji rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)
  Autorzy:
  Magdalena Frąc, Karolina Oszust, Anna M Stefanowicz
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data:
  konferencja 28-29 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana
 9. Wpływ ekstraktu z rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych
  Autorzy:
  Magdalena Frąc, Karolina Oszust, Anna M. Stefanowicz
  Konferencja:
  V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2021, ), Wydawca: Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii, SGGW
  Data:
  konferencja 17-18 czerwca 2021
  Status:
  Opublikowana
 10. Profil właściwości fizjologicznych zespołów mikroorganizmów glebowych (CLPP) pod rdestowcem ostrokończysym (Reynoutria japonica)
  Autorzy:
  Oszust K, Frąc M, Stefanowicz AM
  Konferencja:
  Konferencja naukowa "Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń" (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Ogrodnictwa
  Data:
  konferencja 16 października 2019
  Status:
  Opublikowana
 11. Różnice w ilości i chemicznej jakości biomasy pomiędzy inwazyjną Reynoutria japonica i otaczającą roślinnością nie indukują różnic we właściwościach chemicznych gleby
  Autorzy:
  Stefanowicz AM, Stanek M, Woch MW, Zubek S
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic" (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne i Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
  Data:
  konferencja 2019-07-01-07
  Status:
  Opublikowana
 12. Różnorodność funkcjonalna zbiorowisk mikrogrzybów zasiedlających glebę pod rdestowcem ostrokończystym (Reynoutria japonica)
  Autorzy:
  Karolina Oszust, Magdalena Frąc, Anna M Stefanowicz
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biologii i Ochrońy Środowiska UŚ
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana
 13. Zmiany różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk mikroorganizmów glebowych w wyniku oddziaływania rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)
  Autorzy:
  Oszust K, Frąc M, Stefanowicz AM
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność środowiska glebowego - wskaźniki oceny" (rok: 2020, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 5 listopada
  Status:
  Opublikowana