Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

2016/23/B/ST8/03336

Słowa kluczowe:

nanokompozyty kropki kwantowe fotokataliza heterogeniczna

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Adriana Zaleska-Medynska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 544 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-12

Zakończenie projektu: 2020-07-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Experimental and DFT insights into an eco-friendly photocatalytic system toward environmental remediation and hydrogen generation based on AgInS2 quantum dots embedded on Bi2WO6, IF: 6,182
  Autorzy:
  Parnicka P., Mikołajczyk A., Pinto H.P., Lisowski W., Klimczuk T., Trykowski G., Bajorowicz B., Zaleska-Medynska A.
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2020, tom: 525, strony: 146596 (15 pages)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.146596 - link do publikacji
 2. Fabrication of durable ordered Ta2O5 nanotube arrays decorated by Bi2S3 quantum dots IF: 4,034
  Autorzy:
  Baluk M.A., Kobylański M.P., Lisowski W., Trykowski G., Klimczuk T., Mazierski P., Zaleska-Medynska A.
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2019, tom: 9, strony: 1347 (17 pages)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano9101347 - link do publikacji
 3. Optical and photocatalytic properties of rare earth metal modified ZnO quantum dots IF: 4,439
  Autorzy:
  Sowik J.; Miodyńska M.; Bajorowicz B.; Mikołajczyk A.; Lisowski W.; Klimczuk T., Kaczor D.; Zaleska-Medynska A., Malankowska A.
  Czasopismo:
  Appl. Surf. Sci. (rok: 2019, tom: 464, strony: 651-663), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.09.104 - link do publikacji
 4. Quantum dot-decorated semiconductor micro- and nanoparticles: A review of their synthesis, characterization and application in photocatalysis IF: 8,973
  Autorzy:
  Bajorowicz B., Kobylański M., Golabiewska A., Zaleska-Medynska A., Malankowska A.,
  Czasopismo:
  Adv. Colloid Interface Sci. (rok: 2018, tom: 256, strony: 352-372), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cis.2018.02.003 - link do publikacji
 5. Remarkable visible-light induced hydrogen generation with ZnIn2S4/CuInS2 QDs photocatalytic system IF: 4,939
  Autorzy:
  Onur Cavdar, Anna Malankowska, Daniel Amgar, Paweł Mazierski, Justyna Łuczak, Wojciech Lisowski and Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2021, tom: 46, strony: 486-498), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2020.09.212 - link do publikacji
 6. Shape-dependent enhanced photocatalytic effect under visible light of Ag3PO4 particles IF: 2,891
  Autorzy:
  Zwara J., Grabowska A., Klimczuk T. Lisowski W., Zaleska-Medynska A.
  Czasopismo:
  J. Photochem. and Photobiol A (rok: 2018, tom: 367, strony: 240-252), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2018.08.006 - link do publikacji
 7. Urchin-like TiO2 structures decorated with lanthanide-doped Bi2S3 quantum dots to boost hydrogen photogeneration performance IF: 16,683
  Autorzy:
  Miodyńska M., Mikołajczyk A., Bajorowicz B., Zwara J., Klimczuk T., Lisowski W., Trykowski G., Pinto H.P., Zaleska-Medynska A.
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B (rok: 2020, tom: 272, strony: 118962 (17 pages)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2020.118962 - link do publikacji
 8. Towards computer-aided graphene wrapped TiO2-Cu/(CuxOy) composite design for the purpose of photoinduced hydrogen evolution IF: 6,182
  Autorzy:
  Lukasz Lewandowski, Agnieszka Gajewicz-Skrętna, Tomasz Klimczuk, Grzegorz Trykowski, Kostiantyn Nikiforow, Anna Gołąbiewska, Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 9. Synergy between AgInS2 quantum dots and ZnO nanopyramids for photocatalytic hydrogen evolution and phenol degradation IF: 9,038
  Autorzy:
  Nevárez Martínez M. C., Bajorowicz B., Klimczuk T., Żak A., Łuczak J., Lisowski W., Zaleska-Medynska A.
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2020, tom: 398, strony: 123250), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2020.123250 - link do publikacji
 1. Semiconductor composites: synthesis and applications
  Autorzy:
  B. Bajorowicz, M. Miodyńska, P. Parnicka, T. Klimczuk, G. Trykowski, W. Lisowski and A. Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  24th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion (SPASEC-24) (rok: 2019, ), Wydawca: Redox Technologies
  Data:
  konferencja 43752
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis and properties of ZnO quantum dots doped by lanthanides
  Autorzy:
  Miodyńska M., Sowik J., Bajorowicz B., Malankowska A., Klimczuk T., Trykowski G., Lisowski W., Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  NanoTech Poland & 1st Symposium on Polydopamine (rok: 2018, ), Wydawca: NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan
  Data:
  konferencja 6-9 czerwiec 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza i charakterystyka wolframianu bizmutu modyfikowanego kropkami kwantowymi AgInS2 do fotokatalitycznego generowania wodoru
  Autorzy:
  P. Parnicka, A. Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały od teorii do aplikacji (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 6-7 czerwca 2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of quantum dots in heterogeneous photocatalysis
  Autorzy:
  B. Bajorowicz, A. Malankowska, J. Sowik, A. Mikołajczyk, M. Miodyńska, T. Klimczuk, G. Trykowski, W. Lisowski and A. Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-4) (rok: 2018, ), Wydawca: Redox Technologies, Inc.
  Data:
  konferencja 10-13 lipca 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Rare earth metals doped ZnO quantum dots with improved photocatalytic activity
  Autorzy:
  Miodyńska M., Sowik J., Bajorowicz B., Malankowska A., Klimczuk T., Trykowski G., Lisowski W., Zaleska-Medynska A.
  Konferencja:
  11th International Conference on Nanophotonics, ICNP 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Wrocław University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 2-6 lipiec 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Otrzymywanie i charakterystyka kropek kwantowych ZnO modyfikowanych za pomocą metali ziem rzadkich
  Autorzy:
  Jakub Sowik, Magdalena Miodyńska, Beata Bajorowicz, Alicja Mikołajczyk, Adriana Zaleska Medynska, Anna Malanowska, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Daniel Kaczor
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młody Naukowiec Część VIII Nauki Interdyscyplinarne (rok: 2019, ), Wydawca: Konferencje Naukowe
  Data:
  konferencja 25-27 listopada 2019
  Status:
  Opublikowana