Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka.

2016/23/D/HS2/02408

Słowa kluczowe:

Cyceron Kwintylian retoryka rzymska paradygmat metafora

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS2_7: Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Damian Pierzak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 349 953 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-01

Zakończenie projektu: 2022-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Quia esse nolunt, bibant. O zatopieniu świętych kurcząt i okolicznościach powstania exemplum P. Klaudiusza Pulchra
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne (rok: 2018, tom: 66, strony: 233-247), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rh.2018.66.3-13 - link do publikacji
 2. The Degrees of Similarity in Quintilian's Discussion of Exempla. A Reappraisal
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Czasopismo:
  Eos (rok: 2019, tom: 106, strony: 259-285), Wydawca: Polskie Towarzystwo Filologiczne i Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 3. References to Historical Figures as a Means of Persuasion in Ancient Rhetoric. A Research Methodology Applicable to Cicero
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Czasopismo:
  Scripta Classica (rok: 2018, tom: 15, strony: 13-35), Wydawca: Wydawnictwo UŚ
  Status:
  Opublikowana
 4. Ovid and Statius, Thebaid 6.54-78. Necessary Allusions or a Metapoetic Dialogue?
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Czasopismo:
  Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae (rok: 2019, tom: XXIX/2, strony: 57-90), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.4 - link do publikacji
 5. The Example of the Gracchi and Cicero's Publication of his Catilinarians
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Czasopismo:
  Quaestiones Oralitatis (rok: 2019, tom: 4, strony: 127-153), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski: Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą oraz Pracownia Badań nad Tradycją Oralną
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.34616/QO.2019.4.127.153 - link do publikacji
 1. Spartacus as a Point of Reference in Cicero's Orations
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Konferencja:
  Spartacus. History and Tradition (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Data:
  konferencja 05-06.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. N/A
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Książka:
  Exempla externa in Cicero's Orations. A Rhetorical Approach (rok: 2021, tom: N/A, strony: 302), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 2. N/A
  Autorzy:
  Damian Pierzak
  Książka:
  Ab inferis ad rostra. Przywoływanie zmarłych w retoryce rzymskiej okresu republikańskiego (rok: 2019, tom: N/A, strony: 292), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana