Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Połączenie metod immunoenzymatycznych, chromatograficznych oraz wieloczynnikowych technik modelowania receptorów w identyfikacji źródeł pochodzenia polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów (PCDD/F) oraz ich prekursorów w osadach dennych Arktyki i Antarktyki

2016/23/N/ST10/01376

Słowa kluczowe:

techniki bioanalityczne modelowanie statystyczne dioksyny profile kongenerów rejony polarne

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Kobusińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 98 272 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-20

Zakończenie projektu: 2021-01-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. LAMPA DO DETEKTORA SPEKTROFOTOMETRYCZNEGO UV-VIS W WYSOKOSPRAWNYM CHROMATOGRAFIE CIECZOWYM (HPLC). Za kwotę 3 615 PLN
 2. Wyparka rotacyjna z systemem próżniowym.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Precursors of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in Arctic and Antarctic marine sediments: Environmental concern in the face of climate change IF: 5,705
  Autorzy:
  Marta Ewelina Kobusińska, Krzysztof Konrad Lewandowski, Anna Panasiuk, Leszek Łęczyński, Magdalena Urbaniak, Tadeusz Ossowski, Elzbieta Niemirycz
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2020, tom: 260, strony: 127605), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2020.127605 - link do publikacji
 2. Long-range atmospheric transport of persistent organic pollutants – a new problem in the SARS-CoV-2 pandemic
  Autorzy:
  Elżbieta Niemirycz, Marta Kobusińska
  Czasopismo:
  Technologia Wody (rok: 2020, tom: 3-4 (71-72), strony: 44659), Wydawca: Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  bwmeta1.element.baztech-3bc1d167-61c9-4ac4-a7b1-4aa6382fddb3 - link do publikacji
 1. Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany i ich prekursory w osadach dennych Antarktyki i Arktyki – lodowce istotnym źródłem wtórnym?
  Autorzy:
  Marta Ewelina Kobusińska, Krzysztof Konrad Lewandowski, Anna Panasiuk, Leszek Łęczyński, Magdalena Urbaniak, Elżbieta Niemirycz
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 25.06.2019
  Status:
  Opublikowana