Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach makrocyklicznych

2016/23/B/ST5/02937

Słowa kluczowe:

kukurbit[n]uril światło fotoprzełącznik nanocząstka

Deskryptory:

 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Volodymyr Sashuk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 296 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-03

Zakończenie projektu: 2021-01-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 7 888 PLN
 2. Zestaw fotograficzny. Za kwotę 9 620 PLN
 3. EndNote. Za kwotę 5 116 PLN
 4. HPLC. Za kwotę 17 220 PLN
 5. Izotermiczny kalorymetr miareczkowy. Za kwotę 500 000 PLN
 6. Komputer. Za kwotę 4 000 PLN
 7. Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 8. Naświetłacz. Za kwotę 17 328 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Reversing Chemoselectivity: Simultaneous Positive and Negative Catalysis by Chemically Equivalent Rims of a Cucurbit[7]uril Host IF: 12,257
  Autorzy:
  Nazar Rad, Oksana Danylyuk, Volodymyr Sashuk
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2019, tom: 58, strony: 11340-11343), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201905027 - link do publikacji
 2. Pillar[6]pyridinium: a hexagonally shaped molecular box that selectively recognizes multicharged anionic species IF: 6,29
  Autorzy:
  Sandra Kosiorek, Helena Butkiewicz, Oksana Danylyuk and Volodymyr Sashuk
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2018, tom: 54, strony: 6316-6319), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CC03353F - link do publikacji
 3. Visual discrimination of aromatic acid substitution patterns by supramolecular nanocooperativity IF: 5,996
  Autorzy:
  Mykola Kravets, Grzegorz Sobczak, Nazar Rad, Iwona Misztalewska-Turkowicz, Oksana Danylyuk, Volodymyr Sashuk
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2020, tom: 56, strony: 8595-8598), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CC03633A - link do publikacji
 4. Pillar[4]pyridinium: a square-shaped molecular box IF: 6,319
  Autorzy:
  Sandra Kosiorek, Bartłomiej Rosa, Tomasz Boinski, Helena Butkiewicza Marek P. Szymański, Oksana Danylyuk, Agnieszka Szumna, Volodymyr Sashuk
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2017, tom: 53, strony: 13320-13323), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CC08562A - link do publikacji
 5. Supramolecular Catalysis by Carboxylated Pillar[n]arenes IF: 4,853
  Autorzy:
  Sandra Kosiorek, Nazar Rad, Volodymyr Sashuk
  Czasopismo:
  ChemCatChem (rok: 2020, tom: 12, strony: 2776-2782), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cctc.202000082 - link do publikacji