Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kompleksy platyny i rodu zawierające N-heterocykliczne ligandy karbenowe o właściwościach supersterycznych - synteza, struktura i aktywność katalityczna.

2016/23/D/ST5/00417

Słowa kluczowe:

N-heterocyliczne ligandy karbenowe kompleksy platyny kompleksy rodu kataliza

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Patrycja Żak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 520 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-12

Zakończenie projektu: 2021-07-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf gazowy. Za kwotę 120 000 PLN
 2. Rotacyjna pompa próżniowa. Za kwotę 11 000 PLN
 3. Mieszadła magnetyczne z grzaniem i osprzętem (2 szt.). Za kwotę 7 000 PLN
 4. Zestaw komputerowy. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Highly efficient route for the synthesis of a novel generation of tetraorganofunctional double-decker type of silsesquioxanes
  Autorzy:
  J. Duszczak, K. Mituła, R. Januszewski, P. Żak, B. Dudziec, B. Marciniec
  Czasopismo:
  ChemCatChem (rok: 2019, tom: 11, strony: 1086-1091), Wydawca: ChemPubSoc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cctc.201801609 - link do publikacji
 2. Selective hydrosilylation of dienes, enynes and diynes catalyzed by platinum complex with very bulky NHC ligand – crucial role of precise tuning of the reaction conditions,
  Autorzy:
  P. Żak, M. Bołt, C. Pietraszuk
  Czasopismo:
  European Journal Of Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: -, strony: 2455–2461), Wydawca: ChemPubSoc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201900217 - link do publikacji
 3. Highly selective hydrosilylation of olefins and acetylenes by platinum(0) complexes bearing bulky N-heterocyclic carbene ligands
  Autorzy:
  P. Żak, M. Bołt, M. Kubicki, C. Pietraszuk
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 1903-1910), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt04392a - link do publikacji
 4. Kompleksy platyny typu Markó zawierające N-heterocykliczne ligandy karbenowe o właściwościach supersterycznych, Wiadomości Chemiczne
  Autorzy:
  Małgorzata Bołt, Patrycja, Żak
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2020, tom: 75, strony: 31-52), Wydawca: PTChem
  Status:
  Opublikowana
 5. Selective synthesis of E-vinylsilanes and E,E-divinylsilanes via platinum-catalyzed hydrosilylation of alkynes with secondary silanes
  Autorzy:
  P. Żak, M. Bołt, C. Pietraszuk
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 40016-40021), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8RA08640K - link do publikacji
 6. Application of bulky NHC-rhodium complexes in efficient S-Si and S-S bonds forming reactions
  Autorzy:
  Małgorzata Bołt, Patrycja Żak
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2021, ), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  Manuscript - link do publikacji
 7. Synthesis of (E)-1,4-disilsesquioxylsubstitiuted but-1-en-3-ynes via platinum-catalyzed dimerization of ethynylsiloxysilsesquioxanes
  Autorzy:
  P. Żak, M. Bołt, B. Dudziec, M. Kubicki
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 2657-2663), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt05142a - link do publikacji
 8. Polysiloxanes Grafted with Mono(alkenyl)Silsesquioxanes-Particular Concept for their Connection
  Autorzy:
  Katarzyna Mituła, Julia Duszczak, M. Rzonsowska, Patrycja Żak, Beata Dudziec
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 4784 1-16), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13214784 - link do publikacji
 1. Katalizowana kompleksami platyny regio- i stereoselektywna metoda syntezy związków krzemo organicznych
  Autorzy:
  P. Żak, M. Bołt, C. Pietraszuk
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 2019-09-17-21
  Status:
  Opublikowana
 2. Wysoce selektywne hydrosililowanie olefin i acetylenów katalizowane kompleksami platyny(0) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi o właściwościach supersterycznych
  Autorzy:
  M. Bołt, P. Żak, J. Lorkowski.M. Kubicki, C. Pietraszuk
  Konferencja:
  IV Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 18.11.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Controlling the regio- and stereoselectivity of hydrosilylation reaction catalyzed by platinum (0) complexes bearing bulky NHC ligand
  Autorzy:
  M. Bołt, P. Żak, C. Pietraszuk
  Konferencja:
  10th European Organic Chemistry Congress (rok: 2019, ), Wydawca: Organic Chemistry: Current Research
  Data:
  konferencja 2019-03-21-22
  Status:
  Opublikowana
 4. Controlling the regio- and stereoselectivity of hydrosilylation reaction catalyzed by platinum (0) complexes bearing bulky NHC ligand
  Autorzy:
  M. Bołt, P. Żak, C. Pietraszuk
  Konferencja:
  5th Edition of Global Conference on Catalysis, Chemical Engineering and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 2019-09-16-18
  Status:
  Opublikowana
 5. Katalizowana kompleksami platyny regio- i stereoselektywna metoda syntezy związków krzemoorganicznych
  Autorzy:
  P. Żak, M Bołt, C. Pietraszuk
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Katalizowane N-heterocyklicznymi kompleksami rodu efektywne metody tworzenia wiązań S-S, S-Si i S-C
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Małgorzata Bołt
  Konferencja:
  63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2021, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 13-14.09.2021
  Status:
  Opublikowana