Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teofilozofia afirmatywna wyłaniająca się z pism religijnych Kierkegaarda i jej dialog ze współczesną myślą chrześcijańską

2016/23/D/HS1/02236

Słowa kluczowe:

teofilozofia chrześcijaństwo egzegeza soteriologia teleologia agatologia teodycea

Deskryptory:

  • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
  • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
  • HS1_13: Teologia fundamentalna

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Andrzej Słowikowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 219 375 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-10-02

Zakończenie projektu: 2020-04-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.