Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hierarchicznie porowate oraz anizotropwe struktury dla procesów sorpcyjnych

2016/23/D/ST8/00024

Słowa kluczowe:

struktury anizotropowe procesy sorpcyjne adsorpcja struktury hierarchicznie porowate

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Kusior 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 559 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-14

Zakończenie projektu: 2020-07-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Analizator potencjału zeta oraz wilekości cząstek za pomocą metody dynamicznego rozpraszania światła. Za kwotę 260 000 PLN
 2. Reaktor hydrotermalny.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Synthesis of anisotropic Cu2-xS-based nanostructures by thermal oxidation IF: 2,471
  Autorzy:
  Anna Kusior, Piotr Jelen, Julia Mazurków, Paweł Nieroda, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2019, tom: 138, strony: 4321-4329), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-019-08622-w - link do publikacji
 2. Nonenzymatic Glucose Sensors Based on Copper Sulfides: Effect of Binder-Particles Interactions in Drop-Casted Suspensions on Electrodes Electrochemical Performance IF: 3,275
  Autorzy:
  Julia Mazurków, Anna Kusior, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2021, tom: 21, strony: 44578), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s21030802 - link do publikacji
 3. Nieenzymatyczne sensory glukozy
  Autorzy:
  Julia Mazurków, Anna Kusior
  Czasopismo:
  Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego (rok: 2018, tom: 35, strony: 116-120), Wydawca: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  Status:
  Opublikowana
 4. Surface-controlled photocatalysis and chemical sensing of TiO2, Fe2O3, and Cu2O nanocrystals IF: 2,061
  Autorzy:
  Anna Kusior, Milena Synowiec, Katarzyna Zakrzewska, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 18629), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9030163 - link do publikacji
 5. Copper sulfide materials for nonenzymatic glucose detection
  Autorzy:
  Anna Kusior
  Czasopismo:
  2018 XV International Scientific Conference on Optoelectronic and Electronic Sensors (COE) (rok: 2018, tom: 1, strony: 44565), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/COE.2018.8435172 - link do publikacji
 6. Synteza hydrotermalna nanostruktur na bazie siarczków miedzi o doskonałych właściwościach fotokatalitycznych
  Autorzy:
  Julia Mazurków, Anna Kusior
  Czasopismo:
  Zeszyty Studenckiego Koła Naukowego (rok: 2017, tom: 34, strony: 159-163), Wydawca: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  Status:
  Opublikowana
 1. Copper sulfide materials for nonenzymatic glucose detection
  Autorzy:
  Anna Kusior
  Konferencja:
  15th International Conference on Optical and Electronic Sensors COE 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 18-20 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis of anisotropic Cu2-xS-based nanostructures by thermal oxidation
  Autorzy:
  Anna Kusior, Piotr Jeleń, Julia Mazurków, Marta Radecka
  Konferencja:
  13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and ThermalAnalysis (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
  Data:
  konferencja 2-6 sieprnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Copper oxide photocatodes for electrocheical hydrogen evolution
  Autorzy:
  Anna Kusior, Katarzyna Zakrzewska, Marta Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterilas & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 lipca
  Status:
  Opublikowana
 4. Hierarchically porous copper sulfides nanomaterials
  Autorzy:
  Anna Kusior, Julia Mazurków, Marta Radecka
  Konferencja:
  6th AGH-HU Joint Symposium (rok: 2018, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology (Kraków, Polska), Hokkaido University (Sapporo, Japonia)
  Data:
  konferencja 14-16 maj
  Status:
  Opublikowana
 5. Inorganic/inorganic patchy particles with enhanced adsorptive capacity
  Autorzy:
  Anna Kusior, Pitor Jelen
  Konferencja:
  Sixth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2019, ), Wydawca: Materials Today, Elsevier
  Data:
  konferencja 11-15 marca
  Status:
  Opublikowana
 6. Shape engineered copper oxide nanomaterials for electrochemical sensing
  Autorzy:
  Anna Kusior, Marta Radecka
  Konferencja:
  CCAM & 3D-Printing Collaborative Conference on Advanced Materials (rok: 2019, ), Wydawca: Collaborative Conference on Advanced Materials
  Data:
  konferencja 26-30 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 7. Flower_like copper sulfide nanostructures with enhanced photocatalytic properties
  Autorzy:
  Anna Kusior, Julia Mazurków, Paweł Nieroda, Marta Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Enviromental Photocatalytic Material (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University (Kraków, Polska), Wuhan University of Technology (Hubei, Chiny)
  Data:
  konferencja 15-19 Maj
  Status:
  Opublikowana
 8. Fotokatody na bazie związków miedzi dla zastosowań fotoelektrochemicznych
  Autorzy:
  Anna Kusior, Marta Radecka
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Nonenzymatic glucose sensors
  Autorzy:
  Julia Mazurków, Anna Kusior
  Konferencja:
  AGH ISC 2018 - International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (rok: 2018, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 10-12 Październik
  Status:
  Opublikowana
 10. Shaped metal oxide nanoparticles - synthesis and photocatalytic performance
  Autorzy:
  Anna Kusior, Kinga Michalec, Piotr Jeleń, Marta Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Enviromental Photocatalytic Material (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University (Kraków, Polska), Wuhan University of Technology (Hubei, Chiny)
  Data:
  konferencja 15-19 maj
  Status:
  Opublikowana