Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami.

2016/22/E/ST5/00564

Słowa kluczowe:

krystaliczne fosforany wapnia podstawienia jonowe spektroskopia w podczerwieni spektroskopia NMR w ciele stałym

Deskryptory:

  • ST5_11: Synteza biomateriałów
  • ST5_24: Chemia nieorganiczna
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Kolmas 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 6 - ogłoszony 2016-06-15

Przyznana kwota: 1 241 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-05-17

Zakończenie projektu: 2022-05-16

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.