Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami.

2016/22/E/ST5/00564

Słowa kluczowe:

krystaliczne fosforany wapnia podstawienia jonowe spektroskopia w podczerwieni spektroskopia NMR w ciele stałym

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Kolmas 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 6 - ogłoszony 2016-06-15

Przyznana kwota: 1 241 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-05-17

Zakończenie projektu: 2022-05-16

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effects of synthesis conditions on the formation of Si-substituted alpha tricalcium phosphates IF: 4,556
  Autorzy:
  Katarzyna Szurkowska, Łukasz Szeleszczuk, Joanna Kolmas
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 44572), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21239164 - link do publikacji
 2. Modifications of Hydroxyapatite by Gallium and Silver Ions-Physicochemical Characterization, Cytotoxicity and Antibacterial Evaluation IF: 4,556
  Autorzy:
  Kamil Pajor, Łukasz Pajchel, Anna Zgadzaj, Urszula Piotrowska, Joanna Kolmas
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 44576), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21145006 - link do publikacji
 3. Ionic Substitutions in Non-Apatitic Calcium Phosphates IF: 3,687
  Autorzy:
  Aleksandra Laskus, Joanna Kolmas
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2017, tom: 18, strony: 44583), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms18122542 - link do publikacji
 4. Novel hybrid material based on Mg2+ and SiO4 4- co-substituted nanohydroxyapatite, alginate and chondroitin sulphate for potential use in biomaterials engineering IF: 3,057
  Autorzy:
  Katarzyna Szurkowska, Anna Zgadzaj, Marzena Kuras, Joanna Kolmas
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: 44, strony: 18551-18559), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2018.07.077 - link do publikacji
 5. Selenium-Doped Hydroxyapatite Nanocrystals–Synthesis, Physicochemical Properties and Biological Significance IF: 2,144
  Autorzy:
  Kamil Pajor, Łukasz Pajchel, Barbara Kołodziejska, Joanna Kolmas
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2018, tom: 8, strony: 44581), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst8050188 - link do publikacji
 6. Selenium-enriched brushite: A novel biomaterial for potential use in bone tissue engineering IF: 3,687
  Autorzy:
  Aleksandra Laskus, Anna Zgadzaj, Joanna Kolmas
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2018, tom: 19, strony: 44571), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms19124042 - link do publikacji
 7. Solid-State NMR and Raman Spectroscopic Investigation of Fluoride-Substituted Apatites Obtained in Various Thermal Conditions IF: 3,623
  Autorzy:
  Pajchel L., Borkowski L.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14(22), strony: 44574), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14226936 - link do publikacji
 8. Synthesis and physicochemical characterization of Zn-doped brushite IF: 4,527
  Autorzy:
  Laskus-Zakrzewska A., Zgadzaj A., Kolmas J.
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2021, tom: 47, strony: 7798-7804), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2020.11.125 - link do publikacji
 9. Dual Doping of Silicon and Manganese in Hydroxyapatites: Physicochemical Properties and Preliminary Biological Studies IF: 2,972
  Autorzy:
  Szurkowska Katarzyna, Drobniewska Agata, Kolmas Joanna.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 44575), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12162566 - link do publikacji
 10. Hydroxyapatite and Fluorapatite in Conservative Dentistry and Oral Implantology-A Review IF: 2,972
  Autorzy:
  Pajor Kamil, Pajchel Łukasz, Kolmas Joanna.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 44577), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12172683 - link do publikacji
 11. Hydroxyapatites enriched in silicon–Bioceramic materials for biomedical and pharmaceutical applications IF: 2,572
  Autorzy:
  Katarzyna Szurkowska,Joanna Kolmas
  Czasopismo:
  Progress in Natural Science: Materials International (rok: 2017, tom: 27, strony: 401-409), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pnsc.2017.08.009 - link do publikacji
 12. Zn2+ and SeO32− co-substituted hydroxyapatite: Physicochemical properties and biological usefulness IF: 3,45
  Autorzy:
  Laskus-Zakrzewska Aleksandra, Zgadzaj Anna, Kolmas Joanna.
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2019, tom: 45, strony: 22707 -22715), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2019.07.308 - link do publikacji
 1. Multicomponent Sr-HA and Ga-BTCP gelatine based scaffolds for biomedical applications
  Autorzy:
  Katarzyna Szurkowska, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  30th annual conference of the European Society of Biomaterials (rok: 2019, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 9-13.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. POROUS HYBRID MATERIALS AS POTENTIAL DRUG DELIVERY SYSTEMS
  Autorzy:
  Łukasz Pajchel, Agnieszka Szulkowska, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  27th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Data:
  konferencja 11-14.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. SELENIUM – ENRICHED BRUSHITE: A PROMISING MATERIAL FOR POTENTIAL USE IN BONE IMPAIRMENTS TREATMENT
  Autorzy:
  Aleksandra Laskus, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  27th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Data:
  konferencja 11-14.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Various ionic substitutions in hydroxyapatites - physicochemical studies
  Autorzy:
  Joanna Kolmas, Aleksandra Laskus, Katarzyna Szurkowska, Kamil Pajor, Łukasz Pajchel
  Konferencja:
  27 th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów (Engineering of Biomaterials)
  Data:
  konferencja 11-14.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Zn2+ and SeO3 2- modified hydroxyapatite as a potential, antitumor biomaterial for the therapy of bone cancer
  Autorzy:
  Aleksandra Laskus, Anna Zgadzaj, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  30th annual conference of the European Society of Biomaterials (rok: 2019, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 9-13.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 6. Hydroxyapatite modified with Zn2+ and SeO32- ions: a promising material for bone tissue engineering
  Autorzy:
  Aleksandra Laskus, Anna Zgadzaj, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  Scandinavian Society for Biomaterials 2019 Conference (rok: 2019, ), Wydawca: e cells and materials
  Data:
  konferencja 12-14.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis of silver and gallium doped hydroxyapatites for potential antibacterial properties
  Autorzy:
  Kamil Pajor, Anna Zgadzaj, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  27th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Data:
  konferencja 11-14.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Composite beads containing hydroxyapatite modified with Mg2+ and SiO44- ions as carriers for antiresorptive drugs
  Autorzy:
  Katarzyna Szurkowska, Anna Zgadzaj, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  Scandinavian Society for Biomaterials 2019 Conference (rok: 2019, ), Wydawca: e cells and materials
  Data:
  konferencja 12-14.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 9. NOVEL ALGINATE AND CHONDROITIN BEADS BASED ON MG AND SI CO-SUBSTITUTED HYDROXYAPATITE
  Autorzy:
  Katarzyna Szurkowska, Anna Zgadzaj, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  27th conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Data:
  konferencja 11-14.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Solid-State NMR spectroscopy as a tool for the analysis of calcium phosphate biomaterials
  Autorzy:
  Joanna Kolmas, Łukasz Pajchel, Kamil Pajor
  Konferencja:
  Scandinavian Society for Biomaterials 2019 Conference (rok: 2019, ), Wydawca: e cells and materials
  Data:
  konferencja 12-14.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 11. Synthesis of calcium phosphates doped with silver and gallium ions as biomaterials with antibacterial properties
  Autorzy:
  Kamil Pajor, Paulina Kowalska, Urszula Piotrowska, Anna Zgadzaj, Joanna Kolmas
  Konferencja:
  30th annual conference of the European Society of Biomaterials (rok: 2019, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 9-13.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 12. Synthesis of hydroxyapatite granules with antibacterial properties
  Autorzy:
  Pajor K., Zgadzaj A., Pajchel L., Kolmas J.
  Konferencja:
  Scandinavian Society for Biomaterials (ScSB) 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: eCM ecells and materials
  Data:
  konferencja 44361
  Status:
  Opublikowana
 1. Hydroxyapatite-Based Materials for Potential Use in Bone Tissue Infections
  Autorzy:
  Katarzyna Szurkowska, Aleksandra Laskus, Joanna Kolmas
  Książka:
  Hydroxyapatite Advances in Composite Nanomaterials, Biomedical Applications and Its Technological Facets (rok: 2018, tom: 1, strony: 109-135), Wydawca: Intechopen
  Status:
  Opublikowana