Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Agenci zmiany? Społeczna partycypacja i aktywizm polityczny imigrantów z Rosji w krajach Unii Europejskiej, a transnarodowe przepływy polityczne. Rola kraju przyjmującego oraz sieci społecznych opartych na wartościach

2016/21/D/HS6/02973

Słowa kluczowe:

przepływy polityczne sieci społeczne partycypacja społeczna i polityczna migranci z Rosji Unia Europejska

Deskryptory:

  • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo
  • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
  • HS6_19: Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Fomina 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 180 981 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-05

Zakończenie projektu: 2021-01-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.