Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

2016/21/D/ST8/01697

Słowa kluczowe:

powłoki kompozytowe fosforany wapnia hydroksyapatyt nanometale

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Sobczak-Kupiec 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 383 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-17

Zakończenie projektu: 2020-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofotometr w podczerwieni z transformacją Fouriera z ATR. Za kwotę 80 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Ceramic-polymer coatings on Ti-6Al-4V alloy modified with L-cysteine in biomedical applications IF: 3,383
  Autorzy:
  Dagmara Słota, Wioletta Florkiewicz, Agnieszka Sobczak-Kupiec
  Czasopismo:
  Materials Today Communications (rok: 2020, tom: 25, strony: Article number 101301, 1-8), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mtcomm.2020.101301 - link do publikacji
 2. Hydroxyapatite/Silver nanoparticles powders as antimicrobial agent for bone replacements IF: 0,705
  Autorzy:
  A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, R. Kijkowska, W. Florkiewicz, K. Pluta, Z. Wzorek
  Czasopismo:
  Croatica Chemica Acta (rok: 2019, tom: 1, strony: 44571), Wydawca: Croatian Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5562/cca3463 - link do publikacji
 3. Investigations on the poly(hydroxybutyric acid)- based hydrogels containing gold nanoparticles IF: 2,583
  Autorzy:
  Agnieszka Sobczak-Kupiec, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczy, Magdalena Wójcik, Bożena Tyliszczak
  Czasopismo:
  International Journal of Polymer Analysis and Characterization (rok: 2021, tom: 26 (5), strony: 381-395), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1023666X.2021.1893527 - link do publikacji
 4. Investigation on Green Synthesis, Biocompatibility, and Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Prepared Using Cistus incanus IF: 3,623
  Autorzy:
  W. Florkiewicz, K. Pluta, D. Malina, K. Rudnicka, A. Żywicka, Martin Duarte Guigou, Bozena Tyliszczak, A. Sobczak-kupiec
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 5028 (1-18)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14175028 - link do publikacji
 5. Rhodiola rosea extract mediated green synthesis of silver nanoparticles supported by nanosilica carrier IF: 2,781
  Autorzy:
  P. Pawliszak; D. Malina, A. Sobczak-Kupiec
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2019, tom: 234, strony: 390-402), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2019.05.027 - link do publikacji
 6. Acrylic composite materials modified with bee pollen for biomedical application
  Autorzy:
  W. Florkiewicz, A. Sobczak - Kupiec, B. Tyliszczak
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials, ISSN: 1429-7248 (rok: 2018, tom: 21, 144, strony: 44786), Wydawca: Polskie Stoważyszenie Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
 7. Hydroxyapatite powders prepared using two different methods as modifying agents of PVP/ collagen composites designed for biomedical applications IF: 2,604
  Autorzy:
  A. Sobczak-Kupiec, A. Drabczyk, S. Kudłacik-Kramarczyk, B. Tyliszczak
  Czasopismo:
  International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials (rok: 2020, tom: 1, strony: 44572), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00914037.2020.1785458 - link do publikacji
 8. Synthesis and Characterization of Polymer-Based Coatings Modified with Bioactive Ceramic and Bovine Serum Albumin
  Autorzy:
  Wioletta Florkiewicz, Dagmara Słota, Angelika Placek, Klaudia Pluta, Timothy E. L. Douglas, Bożena Tyliszczak, Agnieszka Sobczak-Kupiec
  Czasopismo:
  Journal of Functional Biomaterials (rok: 2021, tom: 12 (2), strony: Article number 21, 1-16), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/jfb12020021 - link do publikacji
 1. Silver nanoparticles preparation with the use of Sylibum marianum,
  Autorzy:
  Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wioletta Florkiewicz, Dagmara Malina, Klaudia Pluta, Bozena Tyliszczak,
  Konferencja:
  Modern Polymeric Materials for environmental applications (rok: 2019, ), Wydawca: Tomasz Mariusz Majka Publisher, Vol. 7, str. 381-389; 2019, ISBN 978-83-937270-6-3
  Data:
  konferencja 2020-05-15-17
  Status:
  Opublikowana
 2. Powłoki kompozytowe do zastosowań biomedycznych
  Autorzy:
  Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wioletta Florkiewicz, Dagmara Słota, Dagmara Malina, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Bożena Tyliszczak;
  Konferencja:
  Modyfikacja Polimerów Stan i Perspektywy w roku 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Tempo s.c. ISBN 978-83-86520-24-4
  Data:
  konferencja 2019-09-15-18
  Status:
  Opublikowana
 3. Silver nanoparticles preparation with the use of Cistus incanus
  Autorzy:
  Wioletta Florkiewicz, Dagmara Malina, Klaudia Pluta, Agnieszka Sobczak-Kupiec
  Konferencja:
  Modern Polymeric Materials for environmental applications (rok: 2019, ), Wydawca: Tomasz Mariusz Majka Publisher Vol. 7, Kraków, 2019, 109-117; ISBN 978-83-937270-6-3
  Data:
  konferencja 2019-05-15-17
  Status:
  Opublikowana
 4. Biosynthesis of silver nanoparticles using Cynara scolymus;
  Autorzy:
  W. Florkiewicz, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina , K. Pluta, K. Rudnicka, A. Gajewski;
  Konferencja:
  InterNano Poland 2018, 3rd international conference (rok: 2018, ), Wydawca: The NANONET Foundation ISBN: 978-83-944591-9-2
  Data:
  konferencja 12-13.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Titanium-Hydroxyapatite composite layers in cast iron
  Autorzy:
  Wioletta Florkiewicz, Agnieszka Sobczak-Kupiec, Ewa Olejnik, Łukasz Szymański
  Konferencja:
  Bioinnovation International Summit 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: PRO - SCIENCE Polska Sp. z o. o.
  Data:
  konferencja 19-20 października 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Titanium- Hydroxyapatite composite layers in cast steel alloy
  Autorzy:
  Wioletta Florkiewicz, Agnieszka Sobczak-Kupiec, Ewa Olejnik, Łukasz Szymański
  Konferencja:
  Mikrobiot 2017, Łódź (rok: 2017, ), Wydawca: POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGÓW
  Data:
  konferencja 19-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Manufacturing of Titanium and Its Alloys
  Autorzy:
  W. Florkiewicz, D. Malina, B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec
  Książka:
  Sustainable Production: Novel Trends in Energy, Environment and Material Systems (rok: 2020, tom: -, strony: 61-74), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana