Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie procesów transportu i separacji mikrozanieczyszczeń organicznych przez modyfikowane membrany ultrafiltracyjne nowej generacji

2016/21/B/ST8/03128

Słowa kluczowe:

membrany nanokompozytowe nanorurki węglowe fotokataliza modele retencji

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jolanta Bohdziewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 466 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-23

Zakończenie projektu: 2021-01-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. aparatura do analizatora potencjału zeta.
 2. Urządzenie do wylewania membran.
 3. Komputer PC z monitorem (2 szt.). Za kwotę 11 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Modification of PES ultrafiltration membranes for removal of caffeine IF: 1,383
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz.
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2018, tom: 128, strony: 351-357), Wydawca: Desalination and Water Treatment Science and Engineering Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5004/dwt.2018.22979 - link do publikacji
 2. Badania różnych wariantów ekstrakcji do fazy stałej w ilościowej analizie kofeiny IF: 0,399
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz.
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2018, tom: 97, strony: 2128-2131), Wydawca: Sigma Not Sp. z o.o. Wydawnictwo czasopism i książek technicznych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.12.23 - link do publikacji
 3. Relationship between the addition of carbon nanotubes and cut-off of ultrafiltration membranes and their effect on retention of microcontaminants IF: 0,854
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2021, tom: 214, strony: 263-272), Wydawca: Desalination and Water Treatment Science and Engineering Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5004/dwt.2021.26698 - link do publikacji
 4. Separacja wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych na membranie ultrafiltracyjnej modyfikowanej nanorurkami węglowymi IF: 0,603
  Autorzy:
  Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz.
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2018, tom: 40, strony: 37-42), Wydawca: Oddział Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ stężenia polimeru i nanorurek węglowych na retencję kofeiny w procesie ultrafiltracji
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz.
  Czasopismo:
  Proceeding of Ecopole (rok: 2018, tom: 12, strony: 371-381), Wydawca: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2429/proc.2018.12(2)035 - link do publikacji
 6. Application of Waste Polymers as a Raw Material forUltrafiltration Membrane Preparation
  Autorzy:
  Adamczak M., Kamińska G., Bohdziewicz J.
  Czasopismo:
  Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. (rok: 2019, tom: 16, strony: 44564), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/proceedings2019016014 - link do publikacji
 7. Preparation of polymer membranes by in situ interfacial polymerization IF: 1,718
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Polymer Science (rok: 2019, tom: 2019, strony: 13), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2019/6217924 - link do publikacji
 8. Zastosowanie różnych typów nanorurek węglowych do usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń z wód
  Autorzy:
  Adamczak M. Kamińska G., Bohdziewicz J.
  Czasopismo:
  Proceedings of Ecopole (rok: 2019, tom: 13, strony: 87-95), Wydawca: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2429/proc.2019.13(1)009 - link do publikacji
 9. Fouling behavior and micropollutants removal during treatment of surface water by ultrafiltration using nanocomposite membranes IF: 0,854
  Autorzy:
  M. Adamczak, G. Kamińska, J. Bohdziewicz
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2020, tom: 186, strony: 124-133), Wydawca: Desalination and Water Treatment Science and Engineering Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5004/dwt.2020.25434 - link do publikacji
 10. Preparowanie, struktura i właściwości membran nanokompozytowych wytwarzanych metodą inwersji faz IF: 1,121
  Autorzy:
  Adamczak M., Kamińska G., Bohdziewicz J.
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2019, tom: 64, strony: 173-180), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2019.3.2 - link do publikacji
 11. Retention of bisphenol A and caffeine on PES/PES-CNTs membranes - performance and effect of different conditions IF: 1,383
  Autorzy:
  Gabriela Kamińska, Michał Adamczak, Jolanta Bohdziewicz.
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2018, tom: 134, strony: 109-114), Wydawca: Desalination and Water Treatment Science and Engineering Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5004/dwt.2018.22697 - link do publikacji
 1. The effect of various conditions on the ultrafiltration process of bisphenol A using nanocomposite membranes modified with carbon nanotubes.
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz.
  Konferencja:
  10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering. EKO-DOK 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: EDP Sciences
  Data:
  konferencja 16-18 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 1. Wytwarzanie membran typu TFC/TFN metodą międzyfazowej polimeryzacji in situ - artykuł przeglądowy.
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz.
  Książka:
  W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 37, Ekoinżynieria. Pod red. Iwony Skoczko, Ewy Szatyłowicz. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok (rok: 2018, tom: 37, strony: 44890), Wydawca: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej,
  Status:
  Opublikowana
 2. Usuwanie mikrozanieczyszczeń ze środowiska wodnego za pomocą ultrafiltracyjnych membran nanokompozytowych
  Autorzy:
  Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz.
  Książka:
  Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej (rok: 2020, tom: -, strony: 329-355), Wydawca: Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
  Status:
  Opublikowana