Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Korelacje dwuciałowe w układach kilku ultrazimnych atomów o różnych masach

2016/21/N/ST2/03315

Słowa kluczowe:

ultrazimne cząstki korelacje wielociałowe profile gęstości ścisła diagonalizacja

Deskryptory:

  • ST2_15: Fizyka ogólna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne, ...)
  • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Daniel Pęcak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 73 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-20

Zakończenie projektu: 2019-01-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Komputer stacjonarny. Za kwotę 9 000 PLN