Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bioprzyswajalność i ekotoksyczność arsenu w silnie zanieczyszczonych glebach na obszarach historycznego wydobycia i przetwórstwa rud - w aspekcie ryzyka środowiskowego

2016/21/B/ST10/02221

Słowa kluczowe:

arsen gleby rozpuszczalność toksyczność zanieczyszczenie historyczne fitoprzyswajalność ocena ryzyka

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Karczewska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 653 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-09

Zakończenie projektu: 2021-02-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Arsenic accumulation by red fescue (Festuca rubra) growing in mine affected soils - findings from the field and greenhouse studies. IF: 5,108
  Autorzy:
  Dradrach A., Karczewska A., Szopka K.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2020, tom: 248, strony: 126045), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2020.126045 - link do publikacji
 2. Ecotoxicity of soil pore water on historical arsenic mine dumps - the effects of forest litter IF: 3,974
  Autorzy:
  Dradrach A., Szopka K., Karczewska A.
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2019, tom: 181, strony: 202-213), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoenv.2019.05.079 - link do publikacji
 3. Accumulation of arsenic by plants growing in the sites strongly contaminated by historical mining in the Sudetes region of Poland. IF: 2,468
  Autorzy:
  Dradrach A., Karczewska A., Szopka K., Lewińska K.
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Research and Public Health (rok: 2020, tom: 17(9), strony: 3342), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijerph17093342 - link do publikacji
 4. Transformation of beech forest litter as a factor that triggers arsenic solubility in soils developed on historical mine dumps IF: 2,522
  Autorzy:
  Karczewska A., Lewińska K., Siepak M., Gałka B., Dradrach A., Szopka K.
  Czasopismo:
  Journal of Soils and Sediments (rok: 2018, tom: 18, strony: 2749-2758), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11368-018-2031-2 - link do publikacji
 5. Arsenic forms in soils of various settings in the historical ore mining and processing site Radzimowice, Western Sudetes IF: 2,644
  Autorzy:
  Lewińska K., Duczmal-Czernikiewicz A., Karczewska A., Dradrach A., Iqbal M.
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2021, tom: 45235, strony: 491), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min11050491 - link do publikacji
 6. The Effects of Forest Litter and Waterlogging on the Ecotoxicity of Soils Strongly Enriched in Arsenic in a Historical Mining Site IF: 2,221
  Autorzy:
  Szopka, K.; Gruss, I.; Gruszka, D.; Karczewska, A.; Gediga, K.; Gałka, B.; Dradrach, A
  Czasopismo:
  Forests (rok: 2021, tom: 12, strony: 355), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/f12030355 - link do publikacji
 7. Arsenic uptake by two tolerant grass species: Holcus lanatus and Agrostis capillaris growing in soils contaminated by historical mining IF: 2,762
  Autorzy:
  Dradrach, A., Karczewska, A., Szopka, K.
  Czasopismo:
  Plants (rok: 2020, tom: 9(8), strony: 980), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/plants9080980 - link do publikacji
 8. Ecotoxicity of pore water in meadow soils affected by historical spills of arsenic-rich tailings. IF: 2,38
  Autorzy:
  Dradrach A., Szopka K., Karczewska A.
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2020, tom: 10(9), strony: 751), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min10090751 - link do publikacji
 1. Phytotoxicity of pore water in soils rich in arsenic - effects of various amendments.
  Autorzy:
  Szopka K., Dradrach A., Lewińska K., Gałka B., Karczewska A.
  Konferencja:
  9th Chemical Bioavailability Workshop (rok: 2017, ), Wydawca: IUNG Puławy
  Data:
  konferencja 5-8 listopada 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Pobranie As z gleb zanieczyszczonych przez sadzonki świerka pospolitego. Arsenic uptake from contaminated soil by the seedlings of Norway spruce - streszczenie
  Autorzy:
  Bernard Gałka, Anna Karczewska, Katarzyna Szopka, Agnieszka Dradrach
  Konferencja:
  Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Gleba źródłem życia" (rok: 2019, ), Wydawca: UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 43710
  Status:
  Opublikowana
 3. Arsenic solubility and phytotoxicity in highly enriched soils of Złoty Stok.
  Autorzy:
  Karczewska A., Dradrach A., Lewińska K., Gałka B., Siepak M., Szopka K.
  Konferencja:
  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Toxic substances in the environment" (rok: 2017, ), Wydawca: UP w Krakowie
  Data:
  konferencja 14-15 września 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Badania nad ekotoksycznością gleb w rejonach dawnego górnictwa rud arsenu. Examination of soil ecotoxicity in the areas of historical arsenic ore mining - streszczenie
  Autorzy:
  Katarzyna Szopka, Agnieszka Dradrach, Anna Karczewska
  Konferencja:
  Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Gleba źródłem życia" (rok: 2019, ), Wydawca: UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 43710
  Status:
  Opublikowana
 5. Spatial distribution of soil enrichment in As in the vicinities of historical mines – a case study of mining sites in the Sudetes, SW Poland
  Autorzy:
  Karczewska, A., Szopka, K., Dradrach, A., Gałka, B.
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: EGU
  Data:
  konferencja 19-30.04.2021
  Status:
  Opublikowana
 6. Fitotoksyczność arsenu w silnie wzbogaconych glebach rejonu dawnego górnictwa rud w Sudetach
  Autorzy:
  Karczewska A., Szopka K., Dradrach A., Lewińska K., Gałka B.
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego" (rok: 2018, ), Wydawca: PTG oddz. w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13 września 2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność As w glebach silnie zanieczyszczonych. Solubility and phytoavailability of As in strongly contaminated soil - streszczenie
  Autorzy:
  Anna Karczewska, Agnieszka Dradrach, Katarzyna Szopka, Bernard Gałka
  Konferencja:
  Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Gleba źródłem życia" (rok: 2019, ), Wydawca: UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 43710
  Status:
  Opublikowana
 8. The effects of organic matter and flooding on the ecotoxicity of pore water in soils developed in the sites of historical arsenic mining: application of biological tests with crustacean zooplankton
  Autorzy:
  Szopka, K., Gruss, I., Gruszka, D., Karczewska, A., Dradrach, A., Gałka, B.
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: EGU
  Data:
  konferencja 19-30.04.2021
  Status:
  Opublikowana