Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy interakcji beta-glukan-arabinoksylan oraz ich wpływ na właściwości prozdrowotne ziarna owsa (Avena sativa L.) - badania modelowe w warunkach in vitro symulujących proces trawienia w przewodzie pokarmowym człowieka

2016/21/B/NZ9/00801

Słowa kluczowe:

Owies (Avena sativa L.) polisacharydy błonnika pokarmowego β-glukany arabinoksylany oddziaływania międzycząsteczkowe pod-frakcje strukturalne stopień usieciowania masa cząsteczkowa promień hydrodynamiczny współczynnik polidyspersji lepkość ekstraktów selektywna hydroliza enzymatyczna frakcjonowanie żywność funkcjonalna profilaktyka chorób serca i cukrzycy

Deskryptory:

  • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Cyran 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 077 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.