Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odżywcze nano-tratwy i węglowe nisze jako modulatory proliferacji, różnicowania i potencjalnego formowania pseudo-tkanki przez mięśniowe komórki progenitorowe zarodka kury

2016/21/B/NZ9/01029

Słowa kluczowe:

zarodek kury komórki mięśniowe in vitro proliferacja różnicowanie nanocząstki grafen funkcjonalizacja

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki
 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Sawosz-Chwalibóg 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 845 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-16

Zakończenie projektu: 2020-02-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Effect of in ovo application of hydroxyapatite nanoparticles on chicken embryo development, oxidative status and bone characteristics IF: 1,74
  Autorzy:
  Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz, Jan Niemiec, Sławomir Jaworski, Maciej Kamaszewski, Hubert Szudrowicz, Kamila Puppel, André Chwalibog and Ewa Sawosz
  Czasopismo:
  Archives of Animal Nutrition. (rok: 2020, tom: 74, strony: 343-361), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1745039X.2020.1803033 - link do publikacji
 2. NF-κB-related decrease of glioma angiogenic potential by graphite nanoparticles and graphene oxide nanoplatelets IF: 4,609
  Autorzy:
  MateuszWierzbicki, Ewa Sawosz, Barbara Strojny, Sławomir Jaworski, Marta Grodzik, André Chwalibog 2
  Czasopismo:
  Scientific Report (rok: 2018, tom: 8, strony: 14733), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-33179-3 - link do publikacji
 3. Calcium Carbonate Nanoparticles—Toxicity and Effect of In Ovo Inoculation on Chicken Embryo Development, Broiler Performance and Bone Status IF: 2,942
  Autorzy:
  Matuszewski A., Lukasiewicz M., Niemiec J., Kamaszewski M., Jaworski S., Domino M., Jasiński T., Chwalibóg A., Sawosz E.
  Czasopismo:
  Animals (rok: 2021, tom: 11, strony: 44979), Wydawca: mdpi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ani11040932 - link do publikacji
 4. Mechano-signalling, induced by fullerene C60 nanofilms, arrests the cell cycle in G2/M phase and decreases proliferation of liver cancer cells IF: 5,029
  Autorzy:
  Sosnowska M., Kutwin M., Jaworski S., Strojny B., Wierzbicki M., Szczepaniak J., Łojkowski M., Swięszkowski W., Bałaban J., Chwalibog A., Sawosz E
  Czasopismo:
  International Journal of Nanomedicine (rok: 2019, tom: 14, strony: 6197-6215), Wydawca: Dovepress
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/IJN.S206934 - link do publikacji
 5. Carbon allotropes for muscle regeneration
  Autorzy:
  Ewa Sawosz, Anna hotowy, Katarzyna mitura, Marta Grodzik, Mateusz Wierzbicki, Marta Kutwin, Sławomir Jaworski, Andre Chwalibog
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2017, tom: 143, strony: 49), Wydawca: polish Society of Biomaterials in Kraków
  Status:
  Opublikowana
 6. Carbon nanoscaffolds for fibroblast and hepatocellular carcinoma cells adhesion, migration and regeneration
  Autorzy:
  Malwina Sosnowska, Ewa Sawosz, Marta Kutwin, Andre Chwalibog
  Czasopismo:
  Engineering for Biomaterials (rok: 2017, tom: 143, strony: 58), Wydawca: polish Society for Biomaterials in Kraków
  Status:
  Opublikowana
 7. Graphene oxide scaffold stimulates differentiation and proangiogenic activities of myogenic progenitor cells IF: 4,331
  Autorzy:
  Mateusz Wierzbicki, Anna Hotowy, Marta Kutwin, Sławomir Jaworski, Jaśmina Bałaban, Malwina Sosnowska, Barbara Wójcik, Aleksandra Wędzińska, Andre Chwalibog, Ewa Sawosz
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Science (rok: 2020, tom: 21, strony: 4173), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21114173 - link do publikacji
 8. Development and optimization of myocardial tissue culture in ovo
  Autorzy:
  Anna Hotowy, Ewa Sawosz, Marta Grodzik, Mateusz Wierzbicki, Marta kutwin, Sławomir Jaworski, Andre Chwalibog
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2017, tom: 143, strony: 54), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Kraków
  Status:
  Opublikowana
 9. Effects of graphene oxide nanofilm and chicken embryo muscle extract on muscle progenitor cell differentiation and contraction IF: 3,06
  Autorzy:
  Bałaban Jasmina, Wierzbicki Mateusz, Zielińska Marlena, Szczepaniak Jarosław, Sosnowska malwina, Daniluk Karolina, Cysewski Dominik, Koczoń Piotr, Chwalibóg Andre, Sawosz Ewa.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 1991), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25081991 - link do publikacji
 10. Silver and graphenic carbon nanostructures differentially influence the morphology and viability of cardiac progenitor cells IF: 3,532
  Autorzy:
  Anna Hotowy, Marta Grodzik, Marlena Zielińska-Górska, Natalia Chojnacka, Natalia Kurantowicz, Sławomir Dyjak, Barbara Strojny, Marta Kutwin, André Chwalibog, Ewa Sawosz Chwalibóg
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 44944), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13092159 - link do publikacji
 11. Graphene oxide nanofilm and the addition of L-glutamine can promote development of embryonic muscle cells IF: 5,816
  Autorzy:
  Marlena Zielińska-Górska; Anna Hotowy; Mateusz Wierzbicki; Jaśmina Bałaban; Malwina Sosnowska; Sławomir Jaworski; Barbara Strojny; Andrè Chwalibog; Ewa Sawosz
  Czasopismo:
  Journal of Nanobiotechnology (rok: 2020, tom: 18, strony: 44943), Wydawca: BMC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s1295020-00636-z - link do publikacji
 1. Wpływ tlenku grafenu na aktywność i biogenezę mitochondrów w komórkach progenitorowych mięśni
  Autorzy:
  Bałaban J., Sawosz E., Wierzbicki M., Sosnowska M., Szczepaniak J., Daniluk K., Zglińska K.
  Konferencja:
  Biofuzje IV studencka konferencja biologii medycznej (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 2019-06-24/26
  Status:
  Opublikowana
 2. Graphene oxide nanoscaffolds for muscle regeneration
  Autorzy:
  Ewa Sawosz, Anna Hotowy, Mateusz Wierzbicki, Jaśmina Bałaban, Malwina Sosnowska, Jarosław Szczepaniak, Barbara Strony, Andrzej Chwalibóg
  Konferencja:
  1 TERMIS-EU WORKSHOP, "3D printing in muscosceletal tissue engineering" (rok: 2018, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 2018-03-22/23
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of graphene oxide nanofilm on mitochondrial activity and biogenesis in chicken embryo muscle progenitor cells
  Autorzy:
  Bałaban J., Sawosz E., Wierzbicki M., Sosnowska M., Szczepaniak J., Daniluk K., Zglińska K.
  Konferencja:
  SYMBIOZA VIII Intercollegiate Biotechnology Symposium (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 2019-06-17/19
  Status:
  Opublikowana
 4. Effects of graphene oxide nanofilm and chicken embryo muscle extract on muscle progenitor cells differentiation and maturation
  Autorzy:
  Bałaban J., Sawosz E., Wierzbicki M., Zielińska M., Jaworski S., Cysewski D., Daniluk K., Sosnowska M., Szczepaniak J.
  Konferencja:
  1-st InterBioMed Young Scientist Forum (rok: 2019, ), Wydawca: Centre for Advanced Materials and Technologies (CEZAMAT)
  Data:
  konferencja 2019-10-14/15
  Status:
  Opublikowana
 5. Nano-hydroksyapatyt sfunkcjonalizowany kwasem L-glutaminowym jako stymulator proliferacji macierzystych komórek mięśniowych.
  Autorzy:
  Ewa Sawosz, Marlena Zielińska, Jaśmina Bałaban, Malwina Sosnowska, Jarosław Szczepaniak, Karolina Daniluk, Andrzej Chwalibog.
  Konferencja:
  III seminarium im. prof. Aleksandry Sokołowskiej "Grafen: własciwości i zastosowanie" Zakopane 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 2018-12-6/9
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ tlenku grafenu na status morfologiczny i molekularny komórek progenitorowych mięśni in vitro
  Autorzy:
  Bałaban J., Wierzbicki M., Sawosz E., Sosnowska M., Szczepaniak J., Hotowy A., Kurantowicz N. Daniluk K.
  Konferencja:
  III seminarium im. prof. Aleksandry Sokołowskiej "Grafen: własciwości i zastosowanie" Zakopane 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 2018-12-6/9
  Status:
  Opublikowana